Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.23.8

Verš

etad u haiva bhagavato viṣṇoḥ sarva-devatāmayaṁ rūpam aharahaḥ sandhyāyāṁ prayato vāgyato nirīkṣamāṇa upatiṣṭheta namo jyotir-lokāya kālāyanāyānimiṣāṁ pataye mahā-puruṣāyābhidhīmahīti.

Synonyma

etat — tato; u ha — vskutku; eva — jistě; bhagavataḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; viṣṇoḥ — Pána Viṣṇua; sarva-devatā-mayam — zahrnující všechny polobohy; rūpam — podoba; ahaḥ-ahaḥ — neustále; sandhyāyām — ráno, v poledne a večer; prayataḥ — meditovat o; vāgyataḥ — ovládat slova; nirīkṣamāṇaḥ — pozorovat; upatiṣṭheta — je třeba uctívat; namaḥ — uctivé poklony; jyotiḥ-lokāya — sídlu všech planetárních soustav; kālāyanāya — v podobě svrchovaného času; animiṣām — polobohů; pataye — vládci; mahā-puruṣāya — Nejvyšší Osobě; abhidhīmahi — meditujme; iti — takto.

Překlad

Můj milý králi, tělo śiśumāry, jak bylo popsáno, je třeba považovat za vnější podobu Pána Viṣṇua, Nejvyšší Osobnosti Božství. Ráno, v poledne a večer je třeba tiše pozorovat Pána v podobě Śiśumāra-cakry a uctívat Ho touto mantrou: “Ó Pane, Jenž si přijal podobu času! Ó sídlo všech planet, které se pohybují po různých oběžných drahách! Ó vládce všech polobohů, ó Nejvyšší Osobo, s úctou se Ti klaním a medituji o Tobě.”