Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.23.6

Verš

punarvasu-puṣyau dakṣiṇa-vāmayoḥ śroṇyor ārdrāśleṣe ca dakṣiṇa-vāmayoḥ paścimayoḥ pādayor abhijid-uttarāṣāḍhe dakṣiṇa-vāmayor nāsikayor yathā-saṅkhyaṁ śravaṇa-pūrvāṣāḍhe dakṣiṇa-vāmayor locanayor dhaniṣṭhā mūlaṁ ca dakṣiṇa-vāmayoḥ karṇayor maghādīny aṣṭa nakṣatrāṇi dakṣiṇāyanāni vāma-pārśva-vaṅkriṣu yuñjīta tathaiva mṛga-śīrṣādīny udagayanāni dakṣiṇa-pārśva-vaṅkriṣu prātilomyena prayuñjīta śatabhiṣā-jyeṣṭhe skandhayor dakṣiṇa-vāmayor nyaset.

Synonyma

punarvasu — souhvězdí jménem Punarvasu; puṣyau — a souhvězdí jménem Puṣyā; dakṣiṇa-vāmayoḥ — na pravém a levém; śroṇyoḥ — bedra; ārdrā — souhvězdí jménem Ārdrā; aśleṣe — souhvězdí jménem Aśleṣā; ca — také; dakṣiṇa-vāmayoḥ — na pravé a levé; paścimayoḥ — za; pādayoḥ — nohy; abhijit-uttarāṣāḍhe — souhvězdí Abhijit a Uttarāṣāḍhā; dakṣiṇa- vāmayoḥ — na pravé a levé; nāsikayoḥ — nosní dírky; yathā-saṅkhyam — podle pořadí; śravaṇa-pūrvāṣāḍhe — souhvězdí Śravaṇā a Pūrvāṣāḍhā; dakṣiṇa-vāmayoḥ — na pravém a levém; locanayoḥ — oči; dhaniṣṭhā mūlam ca — a souhvězdí Dhaniṣṭhā a Mūlā; dakṣiṇa-vāmayoḥ — na pravém a levém; karṇayoḥ — uši; maghā-ādīni — souhvězdí jako Maghā; aṣṭa nakṣatrāṇi — osm souhvězdí; dakṣiṇa-āyanāni — které označují jižní dráhu; vāma- pārśva — levé strany; vaṅkriṣu — na žebrech; yuñjīta — lze umístit; tathā eva — podobně; mṛga-śīrṣā-ādīni — jako Mṛgaśīrṣā; udagayanāni — označující severní dráhu; dakṣiṇa-pārśva-vaṅkriṣu — na pravé straně; prātilomyena — v opačném pořadí; prayuñjīta — lze umístit; śatabhiṣā — Śatabhiṣā; jyeṣṭhe — Jyeṣṭhā; skandhayoḥ — na dvou ramenech; dakṣiṇa-vāmayoḥ — pravé a levé; nyaset — je třeba umístit.

Překlad

Na pravém a levém boku, v místě pomyslných beder Śiśumāra-cakry, jsou souhvězdí Punarvasu a Puṣyā. Ārdrā a Aśleṣā jsou na její pravé a levé noze, Abhijit a Uttarāṣāḍhā v místě pravé a levé nosní dírky, Śravaṇā a Pūrvaṣāḍhā na pravém a levém oku a Dhaniṣṭhā a Mūlā na pravém a levém uchu. Osm souhvězdí — počínaje Māghou a konče Anurādhou — které označují jižní dráhu, se nachází na žebrech na levé straně jejího těla. Osm souhvězdí — počínaje Mṛgaśīrṣou a konče Pūrvabhādrou — jež značí severní dráhu, je na žebrech na pravé straně. Śatabhiṣā a Jyeṣṭhā jsou na pravém a levém rameni.