Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.23.5

Verš

yasya pucchāgre ’vākśirasaḥ kuṇḍalī-bhūta-dehasya dhruva upakalpitas tasya lāṅgūle prajāpatir agnir indro dharma iti puccha-mūle dhātā vidhātā ca kaṭyāṁ saptarṣayaḥ; tasya dakṣiṇāvarta-kuṇḍalī-bhūta-śarīrasya yāny udagayanāni dakṣiṇa-pārśve tu nakṣatrāṇy upakalpayanti dakṣiṇāyanāni tu savye; yathā śiśumārasya kuṇḍalā-bhoga-sanniveśasya pārśvayor ubhayor apy avayavāḥ samasaṅkhyā bhavanti; pṛṣṭhe tv ajavīthī ākāśa-gaṅgā codarataḥ.

Synonyma

yasya — které; puccha-agre — na konci ocasu; avākśirasaḥ — jejíž hlava směřuje dolů; kuṇḍalī-bhūta-dehasya — jejíž stočené tělo; dhruvaḥ — Mahārāja Dhruva na své planetě Polárce; upakalpitaḥ — je; tasya — té; lāṅgūle — na ocasu; prajāpatiḥ — jménem Prajāpati; agniḥ — Agni; indraḥ — Indra; dharmaḥ — Dharma; iti — takto; puccha-mūle — u kořene ocasu; dhātā vidhātā — polobozi Dhātā a Vidhātā; ca — také; kaṭyām — na boku; sapta-ṛṣayaḥ — sedm svatých mudrců; tasya — té; dakṣiṇa-āvarta-kuṇḍalī-bhūta-śarīrasya — jejíž tělo se podobá pravotočivé spirále; yāni — které; udagayanāni — označuje severní dráhy; dakṣiṇa-pārśve — napravo; tu — ale; nakṣatrāṇi — souhvězdí; upakalpayanti — jsou umístěna; dakṣiṇa-āyanāni — čtrnáct souhvězdí, od Puṣyi po Uttarāṣāḍhu, označujících severní dráhu; tu — ale; savye — nalevo; yathā — tak jako; śiśumārasya — delfína; kuṇḍalā-bhoga-sanniveśasya — jehož tělo vypadá jako spirála; pārśvayoḥ — na stranách; ubhayoḥ — obou; api — jistě; avayavāḥ — údy; samasaṅkhyāḥ — stejného počtu (čtrnácti); bhavanti — jsou; pṛṣṭhe — na zádech; tu — ovšem; ajavīthī — první tři souhvězdí označující jižní dráhu (Mūlā, Pūrvaṣāḍhā a Uttarāṣāḍhā); ākāśa-gaṅgā — Ganga na obloze (Mléčná dráha); ca — také; udarataḥ — na břiše.

Překlad

Tato podoba śiśumāry směřuje hlavou dolů a její tělo je stočené. Na konci jejího ocasu je Dhruvova planeta, dále se na ocasu nacházejí planety polobohů Prajāpatiho, Agniho, Indry a Dharmy a u kořene ocasu jsou planety polobohů Dhāty a Vidhāty. V místě, kde by śiśumāra mohla mít boky, žije sedm světců, jako je Vasiṣṭha a Aṅgirā. Spirálovitě točené tělo Śiśumāra-cakry se stáčí ke své pravé straně, kde se nachází čtrnáct souhvězdí, z nichž první se nazývá Abhijit a poslední Punarvasu. Na levém boku śiśumāry je čtrnáct souhvězdí, počínaje Puṣyou a konče Uttarāṣāḍhou. Tak je tělo śiśumāry v rovnováze, protože má po obou stranách stejné množství souhvězdí. Na jejích zádech je skupina souhvězdí jménem Ajavīthī a na břiše Ganga, která teče po obloze (Mléčná dráha).