Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.2.15

Verš

rūpaṁ tapodhana tapaś caratāṁ tapoghnaṁ
hy etat tu kena tapasā bhavatopalabdham
cartuṁ tapo ’rhasi mayā saha mitra mahyaṁ
kiṁ vā prasīdati sa vai bhava-bhāvano me

Synonyma

rūpam — krása; tapaḥ-dhana — ó nejlepší z mudrců, kteří podstupují askezi; tapaḥ caratām — těch, kdo se podrobují askezi; tapaḥ-ghnam — která znehodnocuje úsilí; hi — jistě; etat — tato; tu — vskutku; kena — jakou; tapasā — askezí; bhavatā — tebou; upalabdham — získaná; cartum — vykonávat; tapaḥ — askezi; arhasi — měla bys; mayā saha — se mnou; mitra — má milá přítelkyně; mahyam — mně; kim — nebo možná; prasīdati — je spokojený; saḥ — on; vai — jistě; bhava-bhāvanaḥ — stvořitel tohoto vesmíru; me — se mnou.

Překlad

Ó nejlepší z těch, kdo podstupují askezi, kde jsi získala tuto úžasnou krásu, která znehodnocuje úsilí ostatních? Kde ses naučila tomuto umění? Jaké metodě ses podrobila, abys získala tuto krásu, má milá přítelkyně? Přeji si, abys mě doprovázela v mém vykonávání askeze, neboť je možné, že stvořitel vesmíru Pán Brahmā je se mnou spokojený a poslal tě, aby ses stala mou manželkou.

Význam

Āgnīdhra oceňoval půvab Pūrvacitti. Překvapilo ho, že vidí takovou výjimečnou krásu, která musela být výsledkem askeze v minulosti. Zeptal se proto dívky, jestli takovou krásu získala právě proto, aby narušovala askezi ostatních. V duchu si říkal, že Pán Brahmā, stvořitel vesmíru, je s ním možná spokojený, a proto ji poslal, aby se stala jeho manželkou. Požádal Pūrvacitti o ruku, aby mohli společně usilovat o seberealizaci v rámci rodinného života. Vhodná manželka pomáhá svému muži ve vykonávání askeze v rodinném životě, jsou-li oba na stejně vznešené úrovni duchovního chápání. Manželé nemohou být v rovnocenném postavení bez duchovního pochopení. Pán Brahmā, stvořitel vesmíru, má zájem o dobré potomstvo, a nikdo tedy nemůže dostat vhodnou manželku, aniž by ho uspokojil. Svatební obřady jsou ve skutečnosti formou uctívání Pána Brahmy. V Indii se dodnes vydávají svatební oznámení s obrázkem Pána Brahmy na přední straně.