Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.14.26

Verš

kvacin mitho vyavaharan yat kiñcid dhanam anyebhyo vā kākiṇikā-mātram apy apaharan yat kiñcid vā vidveṣam eti vitta-śāṭhyāt.

Synonyma

kvacit — někdy; mithaḥ — navzájem; vyavaharan — obchodující; yat kiñcit — sebemenší množství; dhanam — peněz; anyebhyaḥ — od jiných; — nebo; kākiṇikā-mātram — velice malý obnos (dvacet mušliček kauri); api — jistě; apaharan — odebrání podvodem; yat kiñcit — sebemenší obnos; — nebo; vidveṣam eti — vytváří nepřátelství; vitta-śāṭhyāt — kvůli podvádění.

Překlad

Co se týče finančních transakcí, když jedna osoba podvede druhou o pár drobných, stanou se nepřáteli.

Význam

Tato situace se nazývá saṁsāra-dāvānala. Dokonce i při obyčejném obchodu mezi dvěma lidmi dochází soustavně k podvádění, protože podmíněná duše má čtyři nedostatky — podléhá iluzi, dopouští se omylů, její poznání je nedokonalé a má sklon podvádět. Dokud není živá bytost osvobozená od hmotného podmínění, tyto čtyři nedostatky ji vždy poznamenávají. Každý člověk má tedy sklon podvádět, který uplatňuje v obchodě či při finančních transakcích. Dva přátelé spolu například žijí v míru, ale jakmile mezi nimi dojde k obchodu, stanou se z nich kvůli jejich sklonu podvádět nepřátelé. Filozof obviňuje ekonoma, že je podvodník, ale když přijde do styku s penězi, ekonom ho může také obvinit z podvádění. Tak je tomu v hmotném životě vždy. Člověk může vyznávat vysokou filozofii, ale když potřebuje peníze, začne podvádět. Takzvaní vědci, filozofové a ekonomové tohoto hmotného světa jsou tak či onak jen obyčejní podvodníci. Vědci jsou podvodníci, protože ve jménu vědy předkládají mnohé nepravdy. Říkají, že poletí na Měsíc, ale ve skutečnosti jen obírají veřejnost o velké finanční obnosy na své experimenty. Nejsou schopni udělat nic užitečného. Dokud člověk nenalezne osobu, která je transcendentální čtyřem základním nedostatkům, neměl by od nikoho přijímat rady, aby se nestal obětí hmotného podmínění. Nejlepším postupem je přijmout radu a pokyny od Śrī Kṛṣṇy nebo Jeho pravého zástupce. Tak může být člověk šťastný v tomto i v příštím životě.