Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.14.21

Verš

kadācid bhagna-māna-daṁṣṭro durjana-danda-śūkair alabdha-nidrā-kṣaṇo vyathita-hṛdayenānukṣīyamāṇa-vijñāno ’ndha-kūpe ’ndhavat patati.

Synonyma

kadācit — někdy; bhagna-māna-daṁṣṭraḥ — jehož zuby pýchy jsou vylomené; durjana-danda-śūkaiḥ — podlými činnostmi zlých lidí, kteří jsou přirovnáni k určitému druhu hada; alabdha-nidrā-kṣaṇaḥ — který nemůže spát; vyathita-hṛdayena — zneklidněnou myslí; anukṣīyamāṇa — postupně zmenšované; vijñānaḥ — jehož skutečné vědomí; andha-kūpe — do slepé, zapomenuté studny; andha-vat — jako iluze; patati — padá.

Překlad

V lese hmotného světa někdy podmíněnou duši koušou podlí nepřátelé, kteří jsou přirovnáni k hadům a jiným tvorům. Kvůli úskokům nepřítele podmíněná duše klesá ze svého renomovaného postavení. Jelikož je plná úzkosti, nemůže ani spát. Tak je čím dál nešťastnější a postupně ztrácí svou inteligenci a vědomí. V tom stavu téměř neustále připomíná slepce, který spadl do temné studny nevědomosti.