Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.14.22

Verš

karhi sma cit kāma-madhu-lavān vicinvan yadā para-dāra-para-drav-yāṇy avarundhāno rājñā svāmibhir vā nihataḥ pataty apāre niraye.

Synonyma

karhi sma cit — někdy; kāma-madhu-lavān — malé kapky smyslového požitku, který je jako med; vicinvan — vyhledává; yadā — když; para-dāra — manželku někoho jiného nebo jinou ženu než svou vlastní; para-dravyāṇi — peníze a majetek někoho jiného; avarundhānaḥ — přijímá za své; rājñā — vládou; svāmibhiḥ — nebo manželem či příbuznými oné ženy; nihataḥ — krutě zbitý; patati — klesá; apāre — do neomezeně; niraye — pekelných životních podmínek (vládního vězení za zločiny, jako je znásilnění, únos nebo krádež cizího majetku).

Překlad

Podmíněnou duši někdy přitahuje trocha štěstí získaná ze smyslového požitku, a proto vyhledá nedovolený sex nebo ukradne cizí majetek. Tehdy může být zatčena vládou nebo potrestána manželem či ochráncem dotyčné ženy. Pro trochu hmotného uspokojení tak klesá do pekelných podmínek a je uvězněna za znásilnění, únos, krádež a podobně.

Význam

Hmotný život je takový, že kvůli nedovolenému sexu, hazardování, požívání omamných látek a jedení masa je živá bytost neustále v nebezpečné situaci. Maso a omamné látky dráždí smysly čím dál více a podmíněná duše se stává obětí žen. Aby mohla vydržovat ženy, potřebuje peníze, a aby získala peníze, žebrá, půjčuje si nebo krade. Dopouští se tedy odporných činností, za které musí trpět jak v tomto životě, tak v příštím. Ti, kdo mají sklon k duchovnímu životu či jsou na cestě duchovní realizace, proto musí nedovoleného sexu zanechat. Mnoho oddaných kvůli němu pokleslo. Stává se, že začnou krást peníze a někdy poklesnou dokonce i z vysoce ctěného stavu odříkání. Potom přijímají podřadné služby a stávají se žebráky, aby si vydělali na živobytí. V śāstrách je proto řečeno: yan maithunādi-gṛhamedhi-sukhaṁ hi tuccham — materialismus se zakládá na sexu, ať už dovoleném či nedovoleném. Sex je plný nebezpečí i pro ty, kdo žijí životem hospodáře. Ať už má člověk k sexu oprávnění nebo ne, vždy přicházejí velké potíže. Bahu-duḥkha-bhāk — pohlavnímu styku následují mnohá strádání. Utrpení živé bytosti v hmotném životě neustále přibývá. Lakomec nedokáže správně použít svůj majetek a materialista podobně zneužívá lidské životní podoby. Místo aby toto tělo použil k duchovnímu osvobození, používá ho ke smyslovému požitku. Proto je označen za lakomce.