Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.10.9

Verš

brāhmaṇa uvāca
tvayoditaṁ vyaktam avipralabdhaṁ
bhartuḥ sa me syād yadi vīra bhāraḥ
gantur yadi syād adhigamyam adhvā
pīveti rāśau na vidāṁ pravādaḥ

Synonyma

brāhmaṇaḥ uvāca — učený brāhmaṇa (Jaḍa Bharata) pravil; tvayā — tebou; uditam — vysvětlené; vyaktam — velice jasně; avipralabdham — bez rozporů; bhartuḥ — nosiče, těla; saḥ — to; me — mé; syāt — bylo by; yadi — kdyby; vīra — ó velký hrdino (Mahārāji Rahūgaṇo); bhāraḥ — náklad; gantuḥ — toho, kdo se pohybuje (rovněž těla); yadi — kdyby; syāt — bylo; adhigamyam — cíl, jehož má být dosaženo; adhvā — cesta; pīvā — velmi zdatné a silné; iti — takto; rāśau — v těle; na — ne; vidām — seberealizovaných; pravādaḥ — námět pro diskusi.

Překlad

Velký brāhmaṇa Jaḍa Bharata pravil: Můj milý králi a hrdino, vše, co jsi tak sarkasticky řekl, je bezpochyby pravda. Nejedná se o pouhá káravá slova, neboť nosičem je ve skutečnosti tělo. Náklad, který nese tělo, nepatří mně, protože já jsem duše. Tvé výroky si neodporují, jelikož se liším od těla. Já nejsem nosičem těchto nosítek; je jím tělo. Nenamáhal jsem se nosit královská nosítka, jak jsi naznačil, protože jsem od těla odpoutaný. Řekl jsi, že nejsem zdatný a silný, a z těchto slov vyplývá, že ten, kdo je vyslovil, nezná rozdíl mezi tělem a duší. Tělo může být tlusté či tenké, ale žádný učený člověk by takové věci neřekl o duši. Co se týče duše, nejsem tlustý ani hubený; proto máš pravdu, když říkáš, že nejsem příliš zdatný. Kdyby cíl této výpravy a cesta, která k němu vede, byly mé, měl bych mnoho problémů; jelikož však nemají vztah ke mně, ale k mému tělu, žádný problém zde nenastává.

Význam

V Bhagavad-gītě je řečeno, že toho, kdo má pokročilé duchovní poznání, nerozrušují bolesti a radosti hmotného těla. Hmotné tělo je zcela oddělené od duše, a jeho bolesti a radosti jsou něčím přebytečným. Praktikování askeze je určené pro pochopení rozdílu mezi tělem a duší a také toho, jak může duše zůstat neovlivněná radostmi a bolestmi těla. Jaḍa Bharata se nacházel na úrovni seberealizace. Byl zcela odpoutaný od tělesného pojetí, a proto okamžitě zaujal toto postavení a přesvědčil krále, že ať už řekl král o jeho těle cokoliv sporného, nic z toho se nevztahovalo na něho jako na duši.