Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.1.23

Verš

iti ha vāva sa jagatī-patir īśvarecchayādhiniveśita-karmādhikāro ’khila-jagad-bandha-dhvaṁsana-parānubhāvasya bhagavata ādi-puruṣasyāṅghri-yugalānavarata-dhyānānubhāvena parirandhita-kaṣāyāśayo ’vadāto ’pi māna-vardhano mahatāṁ mahītalam anuśaśāsa.

Synonyma

iti — takto; ha vāva — vskutku; saḥ — on; jagatī-patiḥ — vládce celého vesmíru; īśvara-icchayā — na nařízení Nejvyšší Osobnosti Božství; adhiniveśita — plně zaměstnaný; karma-adhikāraḥ — hmotnými záležitostmi; akhila-jagat — celého vesmíru; bandha — připoutanost; dhvaṁsana — ničící; para — transcendentální; anubhāvasya — Jehož vliv; bhagavataḥ — Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství; ādi-puruṣasya — původní osoby; aṅghri — o lotosových nohách; yugala — dvou; anavarata — neustálou; dhyāna-anubhāvena — meditací; parirandhita — zničil; kaṣāya — všechny nečistoty; āśayaḥ — ve svém srdci; avadātaḥ — zcela čistý; api — ačkoliv; māna-vardhanaḥ — jen aby projevil úctu; mahatām — nadřízeným; mahītalam — hmotnému světu; anuśaśāsa — vládl.

Překlad

Na nařízení Nejvyšší Osobnosti Božství se Mahārāja Priyavrata plně zaměstnal světskými záležitostmi, ale přesto neustále myslel na lotosové nohy Pána, které přinášejí osvobození od veškerých hmotných pout. I když byl zcela prostý hmotného znečištění, vládl hmotnému světu, jen aby uctil pokyny svých nadřízených.

Význam

Slova māna-vardhanaḥ mahatām (“jen aby projevil úctu nadřízeným”) jsou velice významná. Mahārāja Priyavrata byl již osvobozený a nepřitahovaly ho žádné hmotné věci, ale přesto se plně zaměstnal vládními záležitostmi, jen aby projevil úctu Pánu Brahmovi. Arjuna jednal také tak — nijak netoužil zasahovat do politiky nebo bojovat na Kurukṣetře, ale když mu to Nejvyšší Pán, Kṛṣṇa, nařídil, vykonával tyto povinnosti skutečně znamenitě. Ten, kdo neustále myslí na lotosové nohy Pána, je nepochybně povznesen nad veškeré znečištění hmotného světa. Bhagavad-gītā uvádí:

yoginām api sarveṣāṁ
mad-gatenāntarātmanā
śraddhāvān bhajate yo māṁ
sa me yuktatamo mataḥ

“Ze všech yogīnů je ten, který se ke Mně neustále upíná s velkou vírou a uctívá Mě transcendentální láskyplnou službou, se Mnou nejdůvěrněji spojen prostřednictvím yogy a je ze všech největší.” (Bg. 6.47) Mahārāja Priyavrata byl tedy osvobozený a patřil mezi největší yogīny, ale přesto se v souladu s pokynem Pána Brahmy stal navenek vládcem vesmíru. To, že tímto způsobem projevoval úctu svým nadřízeným, byla další z jeho neobyčejných kvalifikací. Śrīmad-Bhāgavatam (6.17.28) uvádí:

nārāyaṇa-parāḥ sarve
na kutaścana bibhyati
svargāpavarga-narkeṣv
api tulyārtha-darśinaḥ

Skutečně pokročilý oddaný se nebojí ničeho, může-li plnit nařízení Nejvyšší Osobnosti Božství. Tím je náležitě vysvětleno, proč se Priyavrata zaobíral světskými záležitostmi, přestože byl osvobozený. Jedině z tohoto důvodu také sestupuje mahā-bhāgavata — který nemá s hmotným světem nic společného — na druhou úroveň oddané služby, aby kázal slávu Pána po celém světě.