Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.9.60

Verš

mahāmaṇi-vrātamaye
sa tasmin bhavanottame
lālito nitarāṁ pitrā
nyavasad divi devavat

Synonyma

mahā-maṇi — cenných drahokamů; vrāta — skupinami; maye — vykládaný; saḥ — on (Dhruva Mahārāja); tasmin — v tomto; bhavana-uttame — zářícím paláci; lālitaḥ — vychovávaný; nitarām — vždy; pitrā — otcem; nyavasat — žil tam; divi — na vyšších planetárních systémech; deva-vat — jako polobozi.

Překlad

Dhruva Mahārāja poté žil v otcově paláci, jehož stěny byly vykládané cennými drahokamy, a otec o něho s láskou pečoval. Jeho život se podobal životu polobohů, kteří obývají své paláce na vyšších planetárních systémech.