Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.7.32

Verš

indra uvāca
idam apy acyuta viśva-bhāvanaṁ
vapur ānanda-karaṁ mano-dṛśām
sura-vidviṭ-kṣapaṇair udāyudhair
bhuja-daṇḍair upapannam aṣṭabhiḥ

Synonyma

indraḥ uvāca — král Indra řekl; idam — tato; api — jistě; acyuta — ó Neomylný; viśva-bhāvanam — pro dobro vesmíru; vapuḥ — transcendentální podoba; ānanda-karam — příčina potěšení; manaḥ-dṛśām — pro mysl i oko; sura-vidviṭ — závistiví vůči Tvým oddaným; kṣapaṇaiḥ — potrestáním; ud-āyudhaiḥ — pozdviženými zbraněmi; bhuja-daṇḍaiḥ — pažemi; upapannam — vybavenými; aṣṭabhiḥ — osmi.

Překlad

Král Indra řekl: Ó Pane, Tvá transcendentální podoba s osmi rukama, ve kterých svíráš zbraně, se zjevuje pro dobro celého vesmíru a skýtá potěšení mysli a očím. V této podobě jsi neustále připravený trestat démony, kteří závidí Tvým oddaným.

Význam

Ve zjevených písmech obvykle čteme, že Pán Viṣṇu se zjevuje v podobě, která má čtyři paže. Nyní se však v obětní aréně zjevil s osmi pažemi. Král Indra řekl: “Jsme sice zvyklí vídat Tě ve čtyřruké podobě, ale tato Tvá osmiruká podoba je stejně skutečná jako čtyřruká.” Na prohlášení Pána Brahmy, že pouhým smyslovým vnímáním nelze realizovat transcendentální podobu Pána, Indra odpověděl, že i když není možné vnímat transcendentální podobu Pána hmotnými smysly, přesto můžeme Jeho činnostem a transcendentální podobě porozumět. Nevídané rysy, činnosti a krásu Pána může poznat dokonce i obyčejný člověk. Například v době, kdy bylo Pánu Kṛṣṇovi šest nebo sedm let, za Ním přišli obyvatelé Vṛndāvanu s prosbou, aby je zachránil před ohromnými přívaly deště. Śrī Kṛṣṇa tedy zdvihl kopec Govardhan a držel ho nad nimi na malíčku Své levé ruky po sedm dní. Tento jedinečný Pánův čin by měl přesvědčit i materialisty, kteří chtějí spekulovat, jak jen jim jejich hmotné smysly dovolí. I z hlediska experimentů jsou Pánovy činnosti úžasné. Impersonalisty však o Jeho totožnosti nic nepřesvědčí, neboť studují osobnost Pána srovnáváním se svou vlastní osobností. Jelikož normální člověk v tomto hmotném světě nedokáže zdvihnout horu, nevěří, že by Pán něco takového mohl dokázat. Výroky Śrīmad-Bhāgavatamu považují za jinotaje a snaží se je vykládat svým vlastním způsobem. Velcí ācāryové a učenci, jako je Vyāsadeva a Nārada, však potvrzují, že Pán Śrī Kṛṣṇa skutečně zdvihl kopec Govardhan před očima všech obyvatel Vṛndāvanu. Veškeré činnosti, zábavy a neobvyklé rysy Pána je třeba přijímat takové, jaké jsou, a tímto způsobem můžeme dokonce i ve svém současném postavení Pánu porozumět. Král Indra v tomto případě potvrdil, že osmiruká podoba Pána Viṣṇua je stejně dobrá jako čtyřruká. Není důvod o tom pochybovat.