Skip to main content

Synonyma

sa-ambuja-karam
chobot s lotosovým květem — Śrīmad-bhāgavatam 8.3.32
anudvega-karam
nezneklidňující — Bg. 17.15
anādeśa-karam
který nehodlal splnit nařízení svého duchovního mistra — Śrīmad-bhāgavatam 8.20.14
datta-karam
a již zaplatil daně — Śrīmad-bhāgavatam 10.5.20
iḍaviḍā-kāram
proslov v kozí řeči — Śrīmad-bhāgavatam 9.19.9
karam
příčina — Bg. 2.2
rukou — Śrīmad-bhāgavatam 4.13.19-20
daně — Śrīmad-bhāgavatam 4.21.24
jeho ruku — Śrīmad-bhāgavatam 6.12.25
podíl na zisku — Śrīmad-bhāgavatam 10.5.19
jehož ruka — Śrīmad-bhāgavatam 10.39.51-52
ruku — Śrīmad-bhāgavatam 10.88.21
jenž dává. — Śrīmad-bhāgavatam 12.11.11-12
ānanda-karam
příčina potěšení — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.32
blažený (měsíc) — Śrīmad-bhāgavatam 10.2.18
niḥśreyasa-karam
velmi prospěšná — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.31
yaśaḥ-karam
zvyšující slávu — Śrīmad-bhāgavatam 3.28.18
způsobilá šířit tvoji slávu — Śrīmad-bhāgavatam 8.19.2
vairam-karam
vytváříš nepřátelství — Śrīmad-bhāgavatam 6.5.39
rajanī-karam
měsíc. — Śrīmad-bhāgavatam 4.28.34
madhu-karam
čmeláka — Śrīmad-bhāgavatam 10.47.11
padma-karām
s lotosem v ruce — Śrīmad-bhāgavatam 8.8.14
vaṣaṭ-kāram
mantru začínající slovem vaṣaṭŚrīmad-bhāgavatam 9.1.15
ma-kāram
slabika ma ze slova namaḥŚrīmad-bhāgavatam 6.8.8-10
vi-kāram
slabiku vi ze slova viṣṇaveŚrīmad-bhāgavatam 6.8.8-10
ṣa-kāram
slabiku ṣaŚrīmad-bhāgavatam 6.8.8-10
ṇa-kāram
slabiku ṇaŚrīmad-bhāgavatam 6.8.8-10
na-kāram
slabika na ze slova namaḥŚrīmad-bhāgavatam 6.8.8-10
raṅga-kāram
který barvil odĕvy — Śrīmad-bhāgavatam 10.41.32