Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.6.38

Verš

kṛtvorau dakṣiṇe savyaṁ
pāda-padmaṁ ca jānuni
bāhuṁ prakoṣṭhe ’kṣa-mālām
āsīnaṁ tarka-mudrayā

Synonyma

kṛtvā — položená; ūrau — stehno; dakṣiṇe — na pravém; savyam — levá; pāda-padmam — lotosová noha; ca — a; jānuni — na koleně; bāhum — ruka; prakoṣṭhe — mezi prsty pravé ruky; akṣa-mālām — růženec rudrākṣa; āsīnam — seděl; tarka-mudrayā — s mudrou představující argumentaci.

Překlad

Pán Śiva seděl s levou nohou na pravém stehně a na levém stehně měl položenou levou ruku. V pravé ruce držel růženec rudrākṣa. Byl v pozici zvané vīrāsana a zdviženým prstem zdůrazňoval své argumenty.

Význam

Popsaná pozice se nazývá vīrāsana a je součástí systému aṣṭāṅga-yogy. Tento jógový systém má osm stupňů, počínaje yamou a niyamou (sebeovládáním a dodržováním pravidel a předpisů), po kterých následuje cvičení různých pozic. Kromě pozice vīrāsana existují i další, jako padmāsana a siddhāsana. Cvičení těchto āsan bez realizace Nadduše, Viṣṇua, však nepředstavuje dokonalost yogy. Pánu Śivovi se říká yogīśvara, pán všech yogīnů, a Pán Kṛṣṇa je známý jako yogeśvara. Slovo yogīśvara znamená, že Pána Śivu nemůže nikdo předčit v provozování yogy, a slovo yogeśvara vyjadřuje nepřekonatelnou jógovou dokonalost Kṛṣṇy. Další významné slovo v tomto verši, tarka-mudrā, označuje pozici pozdvihnuté paže s napolo rozevřenou dlaní a zdviženým ukazovákem, což je symbolické gesto, kterým se posluchačům zdůrazňuje určité téma.