Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.31.9

Verš

nārada uvāca
taj janma tāni karmāṇi
tad āyus tan mano vacaḥ
nṛṇāṁ yena hi viśvātmā
sevyate harir īśvaraḥ

Synonyma

nāradaḥ uvāca — Nārada pravil; tat janma — to zrození; tāni — ty; karmāṇi — plodonosné činnosti; tat — ta; āyuḥ — délka života; tat — ta; manaḥ — mysl; vacaḥ — slova; nṛṇām — lidských bytostí; yena — jimiž; hi — jistě; viśva-ātmā — Nadduši; sevyate — je slouženo; hariḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; īśvaraḥ — nejvyšší vládce.

Překlad

Velký mudrc Nārada řekl: Když se živá bytost narodí, aby oddaně sloužila Nejvyšší Osobnosti Božství, nejvyššímu vládci, pak její zrození, všechny plodonosné činnosti, délka života, mysl i slova jsou skutečně dokonalé.

Význam

Velice důležité je v tomto verši slovo nṛṇām. Živá bytost se může narodit v mnoha různých druzích, ale Nārada Muni zde zvláště mluví o lidském zrození. Existují také různé druhy lidí a ti z nich, kdo mají rozvinuté duchovní vědomí neboli vědomí Kṛṣṇy, se nazývají Árjové. Z nich je nejúspěšnější ten, kdo oddaně slouží Pánu. Slovem nṛṇām je řečeno, že od nižších zvířat nikdo oddanou službu Pánu neočekává. V dokonalé lidské společnosti by ji však měl vykonávat každý. Nezáleží na tom, zda se narodil chudý či bohatý, černý nebo bílý. Ti, kdo se narodili v lidské společnosti, se po hmotné stránce mohou lišit v mnoha směrech, ale každý by měl oddaně sloužit Pánu. V současné době se civilizované národy zřekly vědomí Boha ve prospěch hospodářského rozvoje. O rozvoj vědomí Boha se již nezajímají. Jejich předkové se v minulosti řídili náboženskými zásadami — ať už hinduista, muslim, budhista, žid nebo kdokoliv jiný, každý má nějaké náboženství. Skutečným náboženstvím je však vyvinout vědomí Boha. Zde je konkrétně řečeno, že zrození je úspěšné, probudí-li se v člověku zájem o vědomí Kṛṣṇy; činnost je úspěšná, vede-li ke službě Pánu; filozofická či mentální spekulace je úspěšná, je-li použita pro pochopení Nejvyšší Osobnosti Božství, a smysly jsou užitečné, slouží-li Pánu. Oddaná služba ve skutečnosti znamená zaměstnat smysly službou Pánu. V tuto chvíli nejsou naše smysly očištěné, a proto slouží společnosti, přátelství, lásce, politice, sociologii a tak dále. Zapojíme-li je však do služby Pánu, znamená to, že jsme dosáhli bhakti, oddané služby. Blíže to vysvětlí následující verš.

Když jeden velký oddaný Śrī Caitanyi Mahāprabhua uviděl Pána, řekl, že se mu splnily všechny jeho touhy. Pravil: “Dnes je vše příznivé. Dnes se plně proslavilo místo mého zrození i jeho okolí. Dnes se dostalo štěstí všem mým smyslům, počínaje očima a konče prsty na nohách. Ode dneška je můj život úspěšný, protože jsem mohl vidět lotosové nohy, které uctívá bohyně štěstí.”