Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.31.28

Verš

imāṁ tu kauṣāraviṇopavarṇitāṁ
kṣattā niśamyājita-vāda-sat-kathām
pravṛddha-bhāvo ’śru-kalākulo muner
dadhāra mūrdhnā caraṇaṁ hṛdā hareḥ

Synonyma

imām — to vše; tu — potom; kauṣāraviṇā — Maitreyou; upavarṇitām — popsané; kṣattā — Vidura; niśamya — když vyslechl; ajita-vāda — oslavování Nejvyššího Pána; sat-kathām — transcendentální poselství; pravṛddha — zvýšilo; bhāvaḥ — extáze; aśru — slz; kalā — kapkami; ākulaḥ — zaplavený; muneḥ — velkého mudrce; dadhāra — chytil; mūrdhnā — hlavou; caraṇam — lotosové nohy; hṛdā — srdcem; hareḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství.

Překlad

Můj milý králi, když Vidura vyslechl od velkého mudrce Maitreyi transcendentální poselství o Nejvyšším Pánu a Jeho oddaných, byl zaplaven extází. Se slzami v očích okamžitě padl k lotosovým nohám svého gurua, duchovního mistra. Poté pevně ustanovil Nejvyšší Osobnost Božství v hloubi svého srdce.

Význam

To je známka sdružování se s velkými oddanými. Oddaný přijímá pokyny od osvobozené duše, a díky tomu je zaplaven extází transcendentální blaženosti. Prahlāda Mahārāja prohlásil:

naiṣāṁ matis tāvad urukramāṅghriṁ
spṛśaty anarthāpagamo yad-arthaḥ
mahīyasāṁ pāda-rajo-'bhiṣekaṁ
niṣkiñcanānāṁ na vṛṇīta yāvat

Nikdo se nemůže stát dokonalým oddaným Pána, aniž by se dotkl lotosových nohou velkého oddaného. Ten, kdo nemá nic společného s tímto hmotným světem, se nazývá niṣkiñcana. Proces seberealizace a návratu domů, zpátky k Bohu, znamená odevzdat se pravému duchovnímu mistrovi a přijmout prach z jeho lotosových nohou na svou hlavu. Tímto způsobem člověk pokročí na cestě transcendentální realizace. Vidura měl právě takový vztah s Maitreyou, a dosáhl tak kýžených výsledků.