Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.19.37

Verš

bhavān paritrātum ihāvatīrṇo
dharmaṁ janānāṁ samayānurūpam
venāpacārād avaluptam adya
tad-dehato viṣṇu-kalāsi vainya

Synonyma

bhavān — ty, vznešený; paritrātum — abys předal; iha — v tomto světě; avatīrṇaḥ — inkarnoval; dharmam — systém náboženství; janānām — obyčejných lidí; samaya-anurūpam — podle času a okolností; vena-apacārāt — zločiny krále Veny; avaluptam — téměř zničeném; adya — v tuto chvíli; tat — jeho; dehataḥ — z těla; viṣṇu — Pána Viṣṇua; kalā — část úplné expanze; asi — jsi; vainya — ó synu krále Veny.

Překlad

Ó králi Pṛthu, synu Veny, jsi částí úplné expanze Pána Viṣṇua. Vlivem zločinů krále Veny se náboženské zásady téměř vytratily a v onu příznivou chvíli jsi sestoupil jako inkarnace Pána. Zjevil ses z Venova těla, abys chránil zásady náboženství.

Význam

To, jak Pán Viṣṇu zabíjí démony a chrání oddané, je popsáno v Bhagavad-gītě (4.8):

paritrāṇāya sādhūnāṁ
vināśāya ca duṣkṛtām
dharma-saṁsthāpanārthāya
sambhavāmi yuge yuge

“Abych osvobodil zbožné a vyhladil ničemné a abych znovu ustanovil náboženské zásady, objevuji se věk po věku.”

Ve dvou rukách drží Pán Viṣṇu vždy kyj a cakru, aby zabíjel démony, a v dalších dvou rukách má lasturu a lotos, aby chránil Své oddané. Když je na této planetě nebo v tomto vesmíru přítomná Jeho inkarnace, zabíjí démony a zároveň chrání Své oddané. Někdy se Pán Viṣṇu zjevuje Osobně jako Pán Kṛṣṇa nebo Pán Rāma. Všechna tato zjevení jsou uvedena v śāstrách. Někdy se zjevuje jako śaktyāveśa-avatāra, jakým je například Pán Buddha. Jak bylo vysvětleno dříve, tito śaktyāveśa-avatārové jsou inkarnacemi Viṣṇuovy moci, kterou byla živá bytost obdařena. Živé bytosti jsou rovněž nedílné části Viṣṇua, ale nejsou tak mocné. Když tedy živá bytost sestoupí jako inkarnace Viṣṇua, je Pánem zvláště zmocněna.

To, že je král Pṛthu popsán jako inkarnace Pána Viṣṇua, je třeba pochopit tak, že se jedná o śaktyāveśa-avatāra — nedílnou, zvláště zmocněnou část Pána Viṣṇua. Každá živá bytost, která jedná jako inkarnace Pána Viṣṇua, je Pánem zplnomocněná kázat bhakti. Taková osoba může jednat jako Pán Viṣṇu, porážet démony silnými argumenty a kázat rozvoj bhakti přesně podle zásad uvedených v śāstrách. Bhagavad-gītā uvádí, že jakmile vidíme někoho neobyčejným způsobem kázat bhakti, měli bychom vědět, že je zplnomocněn Pánem Viṣṇuem neboli Pánem Kṛṣṇou. Potvrzuje to Caitanya-caritāmṛta (Antya 7.11): kṛṣṇa-śakti vinā nahe tāra pravartana — nikdo není schopen vysvětlovat slávu svatého jména Pána, aniž by ho k tomu Pán zvláště zmocnil. Pokud někdo takovou zplnomocněnou osobu kritizuje nebo na ní hledá chyby, je to třeba brát tak, že uráží Pána Viṣṇua a podléhá trestu. I když se tito darebáci mohou oblékat jako vaiṣṇavové a mít falešný tilak a mālu, Pán jim jejich přestupky proti čistému vaiṣṇavovi nikdy neodpustí. Śāstry uvádějí mnoho takových příkladů.