Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.18.7

Verš

apālitānādṛtā ca
bhavadbhir loka-pālakaiḥ
corī-bhūte ’tha loke ’haṁ
yajñārthe ’grasam oṣadhīḥ

Synonyma

apālitā — neopatrovaná; anādṛtā — zanedbávaná; ca — také; bhavadbhiḥ — jako jsi ty, vznešený; loka-pālakaiḥ — vládci či králi; corī-bhūte — soužená zloději; atha — proto; loke — tento svět; aham — já; yajña-arthe — pro vykonávání obětí; agrasam — skrývám; oṣadhīḥ — všechny byliny a obilí.

Překlad

Můj milý králi, nejenže obilí a byliny používají neoddaní, ale navíc se o mě nikdo patřičně nestará. Králové mě zanedbávají, neboť netrestají tyto darebáky, ze kterých se stali zloději používající obilí pro svůj vlastní smyslový požitek. Proto jsem skryla všechna semena, jež byla určena pro vykonávání oběti.

Význam

To, k čemu došlo za časů Pṛthua Mahārāje a jeho otce, krále Veny, se děje i nyní. Existují rozsáhlé plány a struktury pro průmyslovou a zemědělskou velkovýrobu, ale všechny produkty jsou určeny pro smyslový požitek. Z toho důvodu vládne přes veškerou výrobní kapacitu nedostatek, neboť svět je plný zlodějů. Slovo corī-bhūte vyjadřuje, že obyvatelstvo začalo krást. Vedy říkají, že když lidé plánují hospodářský rozvoj pro svůj vlastní smyslový požitek, stávají se z nich zloději. Rovněž v Bhagavad-gītě je vysvětleno, že člověk, který se živí obilím, aniž by ho obětoval Nejvyšší Osobnosti Božství, Yajñovi, je zloděj a zaslouží si potrestání. Podle zásad duchovního komunismu patří všechen majetek na povrchu Země Nejvyšší Osobnosti Božství a obyvatelstvo má právo ho používat teprve tehdy, když ho obětuje Nejvyšší Osobnosti Božství. To je systém přijímání prasādam. Nejí-li člověk prasādam, je zloděj. Povinností vládců a králů je takové zloděje trestat a pečlivě opatrovat svět. Pokud to nikdo nedělá, obilí přestane růst a lidé budou hladovět. Nejenže budou nuceni jíst méně, ale dokonce se začnou navzájem zabíjet a jíst lidské maso. Již nyní zabíjejí pro maso zvířata, a až nebude žádné obilí, zelenina ani ovoce, budou zabíjet vlastní syny a otce a jíst jejich maso, aby přežili.