Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.18.30

Verš

athāsmin bhagavān vainyaḥ
prajānāṁ vṛttidaḥ pitā
nivāsān kalpayāṁ cakre
tatra tatra yathārhataḥ

Synonyma

atha — takto; asmin — na této planetě Zemi; bhagavān — Osobnost Božství; vainyaḥ — syn Veny; prajānām — obyvatel; vṛttidaḥ — který dává zaměstnání; pitā — otec; nivāsān — sídla; kalpayām — vhodná; cakre — činí; tatra tatra — tu a tam; yathā — jak; arhataḥ — žádoucí, vhodné.

Překlad

Ke všem občanům státu se král Pṛthu choval jako otec a dával jim prostředky k životu a náležitá zaměstnání. Poté, co zarovnal povrch Země, vybral podle potřeby různá místa pro obytné budovy.