Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.17.5

Verš

sanat-kumārād bhagavato
brahman brahma-vid-uttamāt
labdhvā jñānaṁ sa-vijñānaṁ
rājarṣiḥ kāṁ gatiṁ gataḥ

Synonyma

sanat-kumārāt — od Sanat-kumāry; bhagavataḥ — nejmocnějšího; brahman — můj milý brāhmaṇo; brahma-vit-uttamāt — znalce védského poznání; labdhvā — poté, co získal; jñānam — poznání; sa-vijñānam — pro praktické uplatnění; rāja-ṛṣiḥ — velký svatý král; kām — jakého; gatim — cíle; gataḥ — dosáhl.

Překlad

Velký svatý král, Mahārāja Pṛthu, získal poznání od Sanat-kumāry, největšího znalce Ved. Jak s tímto poznáním, které bylo určené k praktickému uplatnění, dosáhl svatý král svého vytouženého cíle?

Význam

Existují čtyři vaiṣṇavské sampradāyi, systémy učednické posloupnosti. Jedna sampradāya pochází od Pána Brahmy, jedna od bohyně štěstí, jedna od Kumārů v čele se Sanat-kumārou a jedna od Pána Śivy. Tyto čtyři učednické posloupnosti stále existují. Král Pṛthu ukázal, že kdo má vážný zájem získat transcendentální védské poznání, musí přijmout gurua, duchovního mistra, v jedné z těchto čtyř posloupností. Je řečeno, že pokud člověk nezíská mantru od jedné z nich, pak jeho takzvaná mantra nebude v Kali-yuze účinkovat. Objevilo se mnoho sampradāyí bez jakékoliv autority, které matou lidi tím, že jim dávají neautorizované mantry. Darebáci v těchto takzvaných sampradāyích nedodržují védská pravidla a usměrnění, a přestože holdují hříšnému životu, nabízejí lidem mantry, a tak je svádějí na scestí. Inteligentní lidé ovšem vědí, že takto získané mantry nebudou nikdy účinkovat, a proto takové nově vzniklé duchovní skupiny nepodporují. Na tyto nesmyslné sampradāyi si je třeba dávat velký pozor. Nešťastní lidé současného věku přijímají mantry od těchto takzvaných sampradāyí, aby získali nějaké prostředky pro smyslový požitek. Pṛthu Mahārāja ovšem svým osobním příkladem ukázal, že poznání je třeba přijímat od pravé sampradāyi; proto přijal Sanat-kumāru za svého duchovního mistra.