Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.17.35

Verš

apām upasthe mayi nāvy avasthitāḥ
prajā bhavān adya rirakṣiṣuḥ kila
sa vīra-mūrtiḥ samabhūd dharā-dharo
yo māṁ payasy ugra-śaro jighāṁsasi

Synonyma

apām — vody; upasthe — umístěná na povrchu; mayi — ve mně; nāvi — v lodi; avasthitāḥ — setrvávají; prajāḥ — živé bytosti; bhavān — Ty; adya — nyní; rirakṣiṣuḥ — s touhou ochránit; kila — vskutku; saḥ — On; vīra-mūrtiḥ — v podobě velkého hrdiny; samabhūt — stal se; dharā-dharaḥ — ochráncem planety Země; yaḥ — ten, kdo; mām — mě; payasi — kvůli mléku; ugra-śaraḥ — ostrými šípy; jighāṁsasi — chceš zabít.

Překlad

Můj milý Pane, takto jsi mě jednou ochránil, když jsi mě vylovil z vody, a proto jsi slavný jako Dharādhara neboli “ten, kdo nese planetu Zemi”. Přesto mě chceš nyní v podobě velkého hrdiny zabít ostrými šípy. Já jsem však jako loď na vodě, která vše drží nad hladinou.

Význam

Pán je známý jako Dharādhara — “ten, kdo v inkarnaci kance drží na Svých klech planetu Zemi”. Planeta Země v podobě krávy tak popisuje činnosti Pána, které si odporují. Přestože jednou Zemi, která je jako loď na vodě, zachránil, nyní ji chce převrhnout. Nikdo nechápe Pánovy činnosti a kvůli nedostatečnému poznání si lidé někdy myslí, že si odporují.