Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.17.18

Verš

uvāca ca mahā-bhāgaṁ
dharma-jñāpanna-vatsala
trāhi mām api bhūtānāṁ
pālane ’vasthito bhavān

Synonyma

uvāca — řekla; ca — a; mahā-bhāgam — velkému, šťastnému králi; dharma-jña — ó znalče náboženských zásad; āpanna-vatsala — ó útočiště odevzdaných; trāhi — zachraň; mām — mě; api — vskutku; bhūtānām — živých bytostí; pālane — v postavení ochránce; avasthitaḥ — umístěný; bhavān — ty, vznešený.

Překlad

Oslovila velkého, vznešeného krále Pṛthua jako znalce náboženských zásad a útočiště odevzdaných a pravila: Prosím, zachraň mě! Jsi ochránce všech živých bytostí a nyní zaujímáš postavení krále této planety.

Význam

Země v podobě krávy oslovila krále Pṛthua slovy dharma-jña, která označují toho, kdo zná zásady náboženství. Tyto zásady přikazují, že ženě, krávě, dítěti, brāhmaṇovi a starci musí král a také kdokoliv jiný poskytnout veškerou ochranu. Matka Země proto přijala podobu krávy. Byla také žena, a tudíž se na krále obrátila jako na znalce náboženských zásad. Tyto zásady také předepisují, že nelze zabít toho, kdo se druhému odevzdá. Připomněla králi Pṛthuovi, že je nejen inkarnací Boha, ale také králem planety Země. Proto byl povinen jí prominout.