Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.16.27

Verš

diśo vijityāpratiruddha-cakraḥ
sva-tejasotpāṭita-loka-śalyaḥ
surāsurendrair upagīyamāna-
mahānubhāvo bhavitā patir bhuvaḥ

Synonyma

diśaḥ — všechny směry; vijitya — dobude; apratiruddha — bez odporu; cakraḥ — jeho vliv či moc; sva-tejasā — svou udatností; utpāṭita — vykořenil; loka-śalyaḥ — utrpení obyvatel; sura — polobohů; asura — démonů; indraiḥ — vůdci; upagīyamāna — oslavovaný; mahā-anubhāvaḥ — velká duše; bhavitā — stane se; patiḥ — pánem; bhuvaḥ — světa.

Překlad

Pokyny Pṛthua Mahārāje nedokáže nikdo neuposlechnout. Poté, co dobude Zemi, zcela odstraní trojí utrpení obyvatel, a získá tak celosvětové uznání. Jeho velkodušné činnosti tedy budou nepochybně oslavovat surové i asurové.

Význam

V dobách Mahārāje Pṛthua vládl světu jeden král, ačkoliv existovalo mnoho podřízených států. Tak jako nyní existují v různých částech světa mnohé spojené státy, i v dávných dobách byl celý svět ovládán prostřednictvím mnoha států, ale všem vládl jeden svrchovaný král. Jakmile někde došlo k narušení varṇāśramského systému, král se o malé státy ihned postaral.

Výraz utpāṭita-loka-śalyaḥ naznačuje, že Mahārāja Pṛthu zcela odstranil veškeré utrpení svých občanů. Slovo śalya znamená “pichlavé trny”. Obyvatele státu píchají četné nepříjemné trny, ale všichni schopní vládci — až po vládu Mahārāje Yudhiṣṭhira — veškeré utrpení odstraňovali. Je řečeno, že za vlády Mahārāje Yudhiṣṭhira nebyla ani krutá zima, ani vedro, a obyvatelé netrpěli ani žádnou mentální úzkostí. Tak by měla vypadat dobrá vláda. Tento pokojný a úspěšný způsob vládnutí, který je prostý úzkosti, zavedl Pṛthu Mahārāja. Jeho činnosti proto oslavovali všichni obyvatelé zbožných i démonských planet. Nad touto skutečností by se měli zamyslet lidé či národy, kteří chtějí rozšířit svůj vliv po celém světě. O vládu nad světem by se měl ucházet jen ten, kdo je schopen zcela odstranit trojí utrpení obyvatel. Nikdo by o to neměl usilovat z politických či diplomatických důvodů.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k šestnácté kapitole čtvrtého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Profesionální přednašeči chválí krále Pṛthua”.