Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.16.22

Verš

ayaṁ mahīṁ gāṁ duduhe ’dhirājaḥ
prajāpatir vṛtti-karaḥ prajānām
yo līlayādrīn sva-śarāsa-koṭyā
bhindan samāṁ gām akarod yathendraḥ

Synonyma

ayam — tento král; mahīm — Zemi; gām — v podobě krávy; duduhe — podojí; adhirājaḥ — neobyčejný král; prajā-patiḥ — praotec lidstva; vṛtti-karaḥ — zaopatří životní potřeby; prajānām — obyvatel; yaḥ — ten, kdo; līlayā — jen jako zábavu; adrīn — kopce a hory; sva-śarāsa — svého luku; koṭyā — špičatým koncem; bhindan — rozbije; samām — rovinou; gām — Zemi; akarot — učiní; yathā — jako; indraḥ — král nebes Indra.

Překlad

Tento král, ochránce obyvatel, je neobyčejný a vyrovná se Prajāpatiům (polobohům, kteří plodí potomstvo). Aby zajistil životní potřeby všech obyvatel, podojí Zemi v podobě krávy. A nejen to — špičatým koncem svého luku také zarovná povrch Země, přičemž rozbije všechny kopce, stejně jako nebeský král Indra rozbíjí hory svým mocným bleskem.