Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.16.23

Verš

visphūrjayann āja-gavaṁ dhanuḥ svayaṁ
yadācarat kṣmām aviṣahyam ājau
tadā nililyur diśi diśy asanto
lāṅgūlam udyamya yathā mṛgendraḥ

Synonyma

visphūrjayan — rozeznívající; āja-gavam — z rohů koz a býků; dhanuḥ — svůj luk; svayam — osobně; yadā — když; acarat — bude cestovat; kṣmām — po Zemi; aviṣahyam — jemuž nelze odolat; ājau — v bitvě; tadā — tehdy; nililyuḥ — poschovávají se; diśi diśi — na všech stranách; asantaḥ — démonští lidé; lāṅgūlam — ocas; udyamya — zdvižený; yathā — jako; mṛgendraḥ — lev.

Překlad

Když se lev prochází po lese se zdviženým ocasem, všechna slabší zvířata se skryjí. Stejně tak když bude král Pṛthu cestovat po svém království a rozeznívat tětivu svého luku, který je vyrobený z rohů koz a býků a jemuž v bitvě nelze odolat, všichni démonští darebáci a zloději se poschovávají.

Význam

Přirovnat mocného krále, jako je Pṛthu, ke lvovi je velice výstižné. V Indii se kšatrijští králové dodnes označují slovem siṅgh, které znamená “lev”. Ve státě nemůže být mír a blahobyt, dokud se darebáci, zloději a další démonští lidé nebojí výkonné hlavy státu, vládce, který řídí království pevnou rukou. Je nanejvýš politováníhodné, když se namísto krále podobného lvu stane výkonnou hlavou státu žena. V takové situaci jsou lidé považováni za velice nešťastné.