Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.14.37

Verš

vīkṣyotthitāṁs tadotpātān
āhur loka-bhayaṅkarān
apy abhadram anāthāyā
dasyubhyo na bhaved bhuvaḥ

Synonyma

vīkṣya — viděli; utthitān — vznikaly; tadā — tehdy; utpātān — nepokoje; āhuḥ — začali rozmlouvat; loka — ve společnosti; bhayam-karān — vyvolávající paniku; api — zdali; abhadram — neštěstí; anāthāyāḥ — bez vládce; dasyubhyaḥ — od zlodějů a darebáků; na — ne; bhavet — může se stát; bhuvaḥ — světu.

Překlad

V těch dnech docházelo v zemi k různým nepokojům, které ve společnosti vyvolávaly paniku. Mudrci proto mezi sebou začali rozmlouvat: “Král je mrtvý a svět nemá ochránce. Všem lidem hrozí neštěstí pocházející od zlodějů a darebáků.”

Význam

Vždy, když v zemi vznikají nepokoje a panika, jsou ohroženy majetky a životy občanů, neboť se objeví různí zloději a darebáci. V takových dobách je zřejmé, že vládce nebo vláda jsou mrtví. Všechna tato neštěstí nastala kvůli smrti krále Veny, a světci si proto začali dělat velké starosti o bezpečí obyčejných lidí. Z toho je patrné, že i když světci nemají co do činění s politickým děním, projevují vždy soucit s obyvatelstvem. Přestože se tedy neustále drží stranou společnosti, ze své milosti a soucitu se zamýšlejí nad tím, jak občanům umožnit pokojně vykonávat obřady a následovat pravidla a usměrnění varṇāśrama-dharmy. To bylo také v zájmu těchto mudrců. V současném věku Kali všude a ve všem vládne zmatek, a proto by se měli světci věnovat zpívání mantry Hare Kṛṣṇa, jak je doporučeno v śāstrách:

harer nāma harer nāma
harer nāmaiva kevalaṁ
kalau nāsty eva nāsty eva
nāsty eva gatir anyathā

V zájmu duchovního i hmotného blahobytu by měl každý s oddaností zpívat mantru Hare Kṛṣṇa.