Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.14.36

Verš

ekadā munayas te tu
sarasvat-salilāplutāḥ
hutvāgnīn sat-kathāś cakrur
upaviṣṭāḥ sarit-taṭe

Synonyma

ekadā — jednou; munayaḥ — všichni ti velcí světci; te — oni; tu — potom; sarasvat — řeky Sarasvatī; salila — ve vodě; āplutāḥ — koupali se; hutvā — nabízeli obětiny; agnīn — do ohňů; sat-kathāḥ — rozhovory o transcendentálních námětech; cakruḥ — začali vést; upaviṣṭāḥ — sedící; sarit-taṭe — u řeky.

Překlad

Titíž světci jednou po koupeli v řece Sarasvatī začali vykonávat své každodenní povinnosti tím, že nabízeli obětiny do obětních ohňů. Poté usedli na břehu řeky a rozmlouvali o transcendentální osobě Pána a Jeho zábavách.