Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.14.35

Verš

ṛṣibhiḥ svāśrama-padaṁ
gate putra-kalevaram
sunīthā pālayām āsa
vidyā-yogena śocatī

Synonyma

ṛṣibhiḥ — mudrci; sva-āśrama-padam — do svých pousteven; gate — poté, co se vrátili; putra — svého syna; kalevaram — tělo; sunīthā — Sunīthā, matka krále Veny; pālayām āsa — uchovala; vidyā-yogena — mantrou a příměsmi; śocatī — s nářkem.

Překlad

Poté, co se všichni mudrci vrátili do svých pousteven, propadla Sunīthā, matka krále Veny, velkému nářku nad smrtí svého syna. Rozhodla se uchovat jeho mrtvé tělo použitím různých příměsí a pronášením manter (mantra-yogena).