Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.14.31

Verš

hanyatāṁ hanyatām eṣa
pāpaḥ prakṛti-dāruṇaḥ
jīvañ jagad asāv āśu
kurute bhasmasād dhruvam

Synonyma

hanyatām — zabte ho; hanyatām — zabte ho; eṣaḥ — tohoto krále; pāpaḥ — představitel hříchu; prakṛti — povahou; dāruṇaḥ — nejkrutější; jīvan — když bude žít; jagat — celý svět; asau — on; āśu — velmi brzy; kurute — učiní; bhasmasāt — popelem; dhruvam — jistě.

Překlad

Všichni velcí mudrci volali: Zabte ho! Zabte ho! Je to ten nejhorší hříšník. Bude-li žít, celý svět kvůli němu jistě zakrátko lehne popelem.

Význam

Velcí světci jsou obvykle nesmírně laskaví ke všem živým bytostem, ale je-li zabit had nebo štír, nermoutí se. Není dobré, aby světci zabíjeli, ale pro zabíjení démonů, kteří jsou stejní jako hadi a štíři, mají plnou podporu. Všichni svatí mudrci se tedy rozhodli tohoto hrozného, pro celou lidskou společnost nebezpečného krále Venu zabít. Můžeme si udělat obrázek o tom, do jaké míry světci skutečně ovládali krále. Začne-li král nebo vláda projevovat démonské chování, je povinností světce vládu svrhnout a nahradit ji lidmi, kteří si to zaslouží, neboť se řídí příkazy a pokyny svatých osob.