Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.9.30

Verš

bhūyas tvaṁ tapa ātiṣṭha
vidyāṁ caiva mad-āśrayām
tābhyām antar-hṛdi brahman
lokān drakṣyasy apāvṛtān

Synonyma

bhūyaḥ — znovu; tvam — ty; tapaḥ — odříkání; ātiṣṭha — buď pohroužen; vidyām — v poznání; ca — také; eva — jistě; mat — Moje; āśrayām — pod ochranou; tābhyām — těmi kvalifikacemi; antaḥ — uvnitř; hṛdi — v srdci; brahman — ó brāhmaṇo; lokān — všechny světy; drakṣyasi — uvidíš; apāvṛtān — vše odhalené.

Překlad

Ó Brahmo, věnuj se odříkání a meditaci a řiď se zásadami poznání, abys získal Moji přízeň. Takovým jednáním budeš schopen chápat vše z hloubi svého srdce.

Význam

Nikdo si nedovede představit milost, kterou Pán udílí určité osobě vykonávající svěřenou zodpovědnou práci. Jeho milost si však musíme zasloužit svým odříkáním a vytrvalostí v oddané službě. Pán pověřil Brahmu stvořením planetárních systémů a poučil ho, že bude-li meditovat, velice snadno zjistí, kde a jak mají být jednotlivé planetární systémy rozmístěny. Pokyny dostane zevnitř a nemusí si s úkolem dělat starosti. Takové pokyny jsou součástí buddhi-yogy a udílí je Samotný Pán ze srdce, což potvrzuje Bhagavad-gītā (10.10).