Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.8.7

Verš

proktaṁ kilaitad bhagavattamena
nivṛtti-dharmābhiratāya tena
sanat-kumārāya sa cāha pṛṣṭaḥ
sāṅkhyāyanāyāṅga dhṛta-vratāya

Synonyma

proktam — bylo řečeno; kila — jistě; etat — toto; bhagavattamena — Pánem Saṅkarṣaṇem; nivṛtti — odříkání; dharma-abhiratāya — tomu, který složil tento náboženský slib; tena — Jím; sanat-kumārāya — Sanat-kumārovi; saḥ — on; ca — také; āha — řekl; pṛṣṭaḥ — na dotaz; sāṅkhyāyanāya — velkému mudrci Sāṅkhyāyanovi; aṅga — milý Viduro; dhṛta-vratāya — tomu, který složil takový slib.

Překlad

Pán Saṅkarṣaṇa tedy vyložil podstatu Śrīmad-Bhāgavatamu velkému mudrci Sanat-kumārovi, který již předtím složil slib odříkání. Sanat-Kumāra poté na dotaz Sāṅkhyāyany Muniho opět vyložil Śrīmad-Bhāgavatam tak, jak jej slyšel od Saṅkarṣaṇa.

Význam

Takto funguje systém parampary. I když se Sanat-kumāra, slavný světec Kumāra, nacházel ve stádiu životní dokonalosti, přesto si vyslechl od Pána Saṅkarṣaṇa poselství Śrīmad-Bhāgavatamu. Když se ho potom dotazoval Sāṅkhyāyana Ṛṣi, přednesl mu stejné poselství, jaké slyšel od Pána Saṅkarṣaṇa. To znamená, že nikdo se nemůže stát kazatelem, dokud nenaslouchá správné autoritě. První dva z devíti druhů oddané služby — naslouchání a opěvování — jsou proto nejdůležitější. Bez pečlivého naslouchání nemůže nikdo kázat poselství védského poznání.