Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.8.20

Verš

tamasy apāre vidurātma-sargaṁ
vicinvato ’bhūt sumahāṁs tri-ṇemiḥ
yo deha-bhājāṁ bhayam īrayāṇaḥ
parikṣiṇoty āyur ajasya hetiḥ

Synonyma

tamasi apāre — v nevědomém hledání; vidura — ó Viduro; ātma-sargam — příčina jeho stvoření; vicinvataḥ — když uvažoval o; abhūt — stalo se; su-mahān — nesmírně velký; tri-nemiḥ — čas tří rozměrů; yaḥ — který; deha-bhājām — vtělených; bhayam — strach; īrayāṇaḥ — vytvářející; parikṣiṇoti — zkracující sto let; āyuḥ — délka života; ajasya — samozrozeného; hetiḥ — kolo věčného času.

Překlad

Ó Viduro, když Brahmā tímto způsobem hledal příčiny své existence, naplnil se jeho čas, který je věčným kolem v ruce Viṣṇua a v mysli živé bytosti vytváří strach ze smrti.