Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.8.21

Verš

tato nivṛtto ’pratilabdha-kāmaḥ
sva-dhiṣṇyam āsādya punaḥ sa devaḥ
śanair jita-śvāsa-nivṛtta-citto
nyaṣīdad ārūḍha-samādhi-yogaḥ

Synonyma

tataḥ — poté; nivṛttaḥ — zanechal této snahy; apratilabdha-kāmaḥ — aniž by dosáhl vytouženého cíle; sva-dhiṣṇyam — své místo; āsādya — zaujal; punaḥ — znovu; saḥ — on; devaḥ — polobůh; śanaiḥ — neprodleně; jita-śvāsa — ovládající dýchání; nivṛtta — stáhl; cittaḥ — inteligence; nyaṣīdat — usedl; ārūḍha — s důvěrou; samādhi-yogaḥ — v meditaci o Pánu.

Překlad

Když nemohl dosáhnout vytouženého cíle, zanechal svého hledání a vrátil se zpět na vrcholek lotosu. Poté ovládl své dýchání, stáhl inteligenci od všech podnětů a soustředil mysl na Nejvyššího Pána.

Význam

K samādhi patří soustředění mysli na nejvyšší příčinu všeho, a to i v případě, že člověk neví, zdali je Její skutečná povaha osobní, neosobní nebo lokalizovaná. Soustředění mysli na Nejvyššího je jedním z druhů oddané služby. Ukončit vlastní snahy na úrovni smyslů a soustředit se na nejvyšší příčinu je známkou odevzdání se, které je zase neklamnou známkou oddané služby. Chce-li živá bytost pochopit konečnou příčinu své existence, musí oddaně sloužit Pánu.