Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.8.2

Verš

so ’haṁ nṛṇāṁ kṣulla-sukhāya duḥkhaṁ
mahad gatānāṁ viramāya tasya
pravartaye bhāgavataṁ purāṇaṁ
yad āha sākṣād bhagavān ṛṣibhyaḥ

Synonyma

saḥ — to; aham — já; nṛṇām — lidí; kṣulla — velice málo; sukhāya — pro štěstí; duḥkham — neštěstí; mahat — velký; gatānām — vstoupil do; viramāya — pro zmírnění; tasya — jeho; pravartaye — na začátku; bhāgavatamŚrīmad-Bhāgavatam; purāṇam — védský doplněk; yat — který; āha — přednesl; sākṣāt — přímo; bhagavān — Osobnost Božství; ṛṣibhyaḥ — mudrcům.

Překlad

Začnu nyní vyprávět Bhāgavata Purāṇu, kterou velkým mudrcům přednesl Osobně Nejvyšší Pán pro dobro lidí zapletených pro trochu požitku v nevýslovném strádání.

Význam

Mudrc Maitreya se chystá vyprávět Śrīmad-Bhāgavatam, který byl sestaven a je předáván učednickou posloupností jako řešení všech problémů lidské společnosti. Pouze tomu, kdo má veliké štěstí, se dostane příležitosti naslouchat Śrīmad-Bhāgavatamu ve společnosti čistých oddaných Pána. Živé bytosti jsou okouzleny hmotnou energií a spoutány mnoha potížemi kvůli troše hmotného štěstí. Věnují se plodonosným činnostem a neznají jejich důsledky. Mylně se ztotožňují s tělem a pošetile lpí na mnoha iluzorních vztazích. Myslí si, že jejich hmotné vlastnictví je věčné. Tato mylná představa o životě je tak silná, že osoba trpí neustále, život za životem, pod vlivem vnější energie Pána. Jakmile se šťastlivý člověk setká s knihou Bhāgavatamem a také s oddaným bhāgavatou, který Bhāgavatam zná, vyprostí se z hmotného zapletení. Proto chce Śrī Maitreya Muni ze soucitu s trpícími lidmi na světě vyprávět celý Śrīmad-Bhāgavatam.