Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.6.39

Verš

ato bhagavato māyā
māyinām api mohinī
yat svayaṁ cātma-vartmātmā
na veda kim utāpare

Synonyma

ataḥ — proto; bhagavataḥ — božské; māyā — energie; māyinām — kouzelníků; api — i; mohinī — okouzlující; yat — to, co; svayam — Osobně; ca — také; ātma-vartma — soběstačný; ātmā — Sám; na — ne; veda — zná; kim — co; uta — říci o; apare — jiných.

Překlad

Úžasná energie Nejvyšší Osobnosti Božství mate i kouzelníky. Její hranice nezná ani soběstačný Pán, a tím spíše ji neznají ostatní.

Význam

Žabí filozofové a materialističtí stoupenci vědy a matematických výpočtů možná nevěří v nepochopitelnou moc Nejvyšší Osobnosti Božství, ale přesto jsou někdy zmateni úžasnými kouzly člověka a přírody. Tito kouzelníci a čarodějové hmotného světa jsou ve skutečnosti zmateni kouzlem Pánových transcendentálních činností, ale snaží se zakrýt svůj zmatek tím, že je prohlašují za mytologii. U Nejvyšší Všemocné Osoby ovšem není nic nemožné nebo mytologické. Největší hádankou pro světské filozofy je, že zatímco oni neustále počítají délku a šířku neomezené moci Pána, Jeho upřímní oddaní jsou osvobozeni z hmotného otroctví jednoduše tím, že oceňují úžasná kouzla Nejvyššího na poli praxe. Oddaní Pána vidí Jeho úžasnou zručnost ve všem, s čím kdy přicházejí do styku za všech okolností; když jedí, spí, pracují atd. Malý banyánový plod obsahuje tisíce malých semínek a každé z nich má sílu dalšího stromu, který má opět sílu mnoha milionů takových plodů jakožto příčin a důsledků. Stromy a semínka tedy vedou oddané k meditaci o činnostech Pána, zatímco světští filozofové marní čas suchou spekulací a mentálními výmysly, zbytečnými jak pro tento život, tak pro příští. Přestože jsou pyšní na svoji spekulaci, nikdy nedokáží ocenit jednoduché potenciální schopnosti banyánovníku. Tito spekulanti jsou ubohé duše, navěky odsouzené zůstat v hmotném světě.