Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.4.26

Verš

uddhava uvāca
nanu te tattva-saṁrādhya
ṛṣiḥ kauṣāravo ’ntike
sākṣād bhagavatādiṣṭo
martya-lokaṁ jihāsatā

Synonyma

uddhavaḥ uvāca — Uddhava řekl; nanu — ovšem; te — tebe; tattva-saṁrādhyaḥ — ten, který je hoden úcty, neboť přijal transcendentální poznání; ṛṣiḥ — učený mudrc; kauṣāravaḥ — synovi Kuṣāry (Maitreyovi); antike — stojící poblíž; sākṣāt — přímo; bhagavatā — od Osobnosti Božství; ādiṣṭaḥ — poučen; martya-lokam — svět smrti; jihāsatā — při opouštění.

Překlad

Śrī Uddhava řekl: Můžeš se učit od velkého učeného mudrce Maitreyi, který pobývá nedaleko a je hoden úcty, neboť přijal transcendentální poznání. Byl poučen přímo od Osobnosti Božství, když se Pán chystal opustit tento svět smrti.

Význam

I ten, kdo dobře ovládá transcendentální vědu, si musí dávat pozor na přestupek maryādā-vyatikrama neboli neomalené chování k větší osobnosti. Podle příkazů písem si každý má dávat dobrý pozor, aby nepřestupoval zákon maryādā-vyatikramy, neboť když tak učiní, ztratí délku života, bohatství, slávu, zbožnost a požehnání celého světa. Dobře ovládat transcendentální vědu nutně vyžaduje mít také znalosti o jejích technikách. Uddhava, který všechny tyto technické stránky transcendentální vědy dobře znal, poradil Vidurovi, aby se pro přijetí transcendentálního poznání obrátil na Maitreyu Ṛṣiho. Vidura chtěl přijmout Uddhavu jako svého duchovního mistra, ale Uddhava toto postavení nepřijal, neboť Vidura byl stejně starý jako jeho otec, a nemohl se proto stát jeho žákem, zvláště když byl poblíž přítomný Maitreya. Pravidlo je takové, že i když je člověk způsobilý a znalý, neměl by se příliš ucházet o udílení pokynů v přítomnosti nějaké výše postavené osobnosti. Uddhava se tedy rozhodl poslat starší osobu, jíž byl Vidura, za jinou starší osobou, Maitreyou, který však měl také dobré znalosti, jelikož před odchodem Pána z tohoto světa smrti od Něho dostal přímé pokyny. Uddhava i Maitreya byli přímo poučeni Pánem, a proto byli oba autorizováni stát se duchovními mistry Vidury nebo kohokoliv jiného, Maitreya byl ale starší, a proto měl větší právo stát se duchovním mistrem, zvláště pro Viduru, který byl mnohem pokročilejšího věku než Uddhava. Nikdo nemá usilovat o to, aby se stal laciným duchovním mistrem pro zisk a slávu, ale má se stát duchovním mistrem jedině proto, aby sloužil Pánu. Pán nikdy netoleruje neomalenost v podobě maryādā-vyatikramy. Nikdo nemá přebírat čest náležící staršímu duchovnímu mistrovi pro svůj vlastní zisk a slávu. Neomalenost falešného duchovního mistra je velice nebezpečná pro jeho pokrok v duchovní realizaci.