Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.32.10

Verš

evaṁ paretya bhagavantam anupraviṣṭā
ye yogino jita-marun-manaso virāgāḥ
tenaiva sākam amṛtaṁ puruṣaṁ purāṇaṁ
brahma pradhānam upayānty agatābhimānāḥ

Synonyma

evam — tak; paretya — když ušel dlouhou cestu; bhagavantam — Pán Brahmā; anupraviṣṭāḥ — vstoupil; ye — ti, kdo; yoginaḥyogīni; jita — ovládnutím; marut — dechu; manasaḥ — mysli; virāgāḥ — odpoutáni; tena — s Pánem Brahmou; eva — jistě; sākam — společně; amṛtam — zosobněná blaženost; puruṣam — Osobnosti Božství; purāṇam — nejstarší; brahma pradhānam — Nejvyšší Brahman; upayānti — jdou; agata — nejde; abhimānāḥ — jejichž falešné ego.

Překlad

Yogīni, jež se prostřednictvím dechových cvičení a ovládání mysli odpoutali od hmotného světa, dospějí na Brahmovu planetu, která je velice vzdálená. Po opuštění těla vstoupí do těla Pána Brahmy, a když je Brahmā osvobozen a jde k Nejvyšší Osobnosti Božství, Nejvyššímu Brahmanu, mohou do království Boha vstoupit i oni.

Význam

Když jogíni dosáhnou dokonalosti yogy, mohou se dostat až na nejvyšší planetu, Brahmaloku neboli Satyaloku, a když opustí své hmotné tělo, vstoupí do těla Pána Brahmy. Jelikož nejsou přímými oddanými Pána, nemohou dosáhnout osvobození přímo. Musejí čekat, až bude osvobozen Pán Brahmā, a teprve pak jsou také osvobozeni, společně s ním. Dokud živá bytost uctívá určitého poloboha, její vědomí je zaneprázdněno myšlenkami na něho, a proto nemůže být přímo vysvobozena. Nemůže vstoupit do království Boha ani splynout s neosobní září Nejvyšší Osobnosti Božství. Yogīni a uctívači polobohů se vystavují nebezpečí, že se při příštím stvoření budou muset znovu narodit.