Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.28.32

Verš

hāsaṁ harer avanatākhila-loka-tīvra-
śokāśru-sāgara-viśoṣaṇam atyudāram
sammohanāya racitaṁ nija-māyayāsya
bhrū-maṇḍalaṁ muni-kṛte makara-dhvajasya

Synonyma

hāsam — úsměv; hareḥ — Pána Śrī Hariho; avanata — klanící se; akhila — všechny; loka — pro osoby; tīvra-śoka — pocházející z velkého smutku; aśru-sāgara — oceán slz; viśoṣaṇam — vysouší; ati-udāram — nejshovívavější; sammohanāya — aby okouzlil; racitam — projevený; nija-māyayā — Jeho vnitřní energií; asya — Jeho; bhrū-maṇḍalam — pozvednuté obočí; muni-kṛte — pro dobro mudrců; makara-dhvajasya — boha sexu.

Překlad

Yogī má podobně meditovat o nejshovívavějším úsměvu Pána Śrī Hariho, který všem, kdo se Mu klaní, vysouší oceán slz pocházející z velikého smutku. Dále má meditovat o Jeho pozvednutém obočí, které Pán projevuje Svou vnitřní energií, aby pro dobro mudrců okouzlil boha sexu.

Význam

Celý tento hmotný vesmír je plný utrpení, a proto jeho obyvatelé neustále roní slzy ve velkém smutku. Tyto slzy se slévají ve velký oceán, ale oceán slz toho, kdo se odevzdá Nejvyšší Osobnosti Božství, je okamžitě vysušen. Stačí, aby viděl okouzlující úsměv Nejvyššího Pána. Jakmile člověk spatří Pánův kouzelný úsměv, jeho zármutek z hmotné existence ihned ustoupí.

V tomto verši je řečeno, že okouzlující obočí Pána je tak úchvatné, že kvůli němu živá bytost zapomíná na přitažlivost smyslových svodů. Podmíněné duše jsou připoutány k hmotné existenci kouzlem smyslového požitku, zvláště sexu. Bůh sexu se nazývá Makara-dhvaja. Okouzlující obočí Nejvyšší Osobnosti Božství chrání mudrce a oddané, aby nebyli okouzleni hmotným chtíčem a přitažlivostí sexu. Yāmunācārya, jeden z velkých ācāryů, řekl, že od té doby, co vidí okouzlující zábavy Pána, mu kouzlo sexuálního života připadá odporné, a když jen pomyslí na sexuální požitek, musí si odplivnout a odvrátit tvář. Chce-li se tedy někdo povznést nad přitažlivost sexu, musí vidět okouzlující úsměv a úchvatné obočí Nejvyšší Osobnosti Božství.