Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.28.31

Verš

tasyāvalokam adhikaṁ kṛpayātighora-
tāpa-trayopaśamanāya nisṛṣṭam akṣṇoḥ
snigdha-smitānuguṇitaṁ vipula-prasādaṁ
dhyāyec ciraṁ vipula-bhāvanayā guhāyām

Synonyma

tasya — Osobnosti Božství; avalokam — pohledy; adhikam — časté; kṛpayā — soucitné; atighora — nejstrašnější; tāpa-traya — trojí utrpení; upaśamanāya — zmírňující; nisṛṣṭam — vrhá; akṣṇoḥ — z Jeho očí; snigdha — láskyplné; smita — úsměvy; anuguṇitam — doprovázené; vipula — hojné; prasādam — plné milosti; dhyāyet — má rozjímat; ciram — po dlouhou dobu; vipula — naprostou; bhāvanayā — s oddaností; guhāyām — v srdci.

Překlad

Yogīni mají s naprostou oddaností rozjímat o Pánových soucitných pohledech, které často vrhá Svýma očima, neboť tyto pohledy zmírňují hrozné trojí utrpení Jeho oddaných. Jsou doprovázeny láskyplnými úsměvy a naplněny hojnou milostí.

Význam

Dokud živá bytost žije podmíněným životem v hmotném těle, přirozeně trpí různými úzkostmi a bolestmi. Vlivu hmotné energie se nemůže vyhnout, ani když je na transcendentální úrovni. Mohou ji potkat různé nepříjemné situace, ale bolesti a úzkosti oddaných se okamžitě zmírní, když pomyslí na Nejvyšší Osobnost Božství, Pána v Jeho nádherné podobě nebo na Jeho usměvavý obličej. Pán udílí Svému oddanému nepopsatelnou přízeň a největším projevem Jeho milosti je Jeho usměvavá tvář, plná soucitu s čistými oddanými.