Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.28.25

Verš

nābhi-hradaṁ bhuvana-kośa-guhodara-sthaṁ
yatrātma-yoni-dhiṣaṇākhila-loka-padmam
vyūḍhaṁ harin-maṇi-vṛṣa-stanayor amuṣya
dhyāyed dvayaṁ viśada-hāra-mayūkha-gauram

Synonyma

nābhi-hradam — jezero v pupku; bhuvana-kośa — všech světů; guhā — základ; udara — na břiše; stham — umístěné; yatra — kde; ātma-yoni — Brahmy; dhiṣaṇa — obydlí; akhila-loka — obsahující všechny planetární systémy; padmam — lotos; vyūḍham — vyrostl; harit-maṇi — jako smaragdy; vṛṣa — nádherné; stanayoḥ — prsních bradavek; amuṣya — Pána; dhyāyet — má meditovat o; dvayam — pár; viśada — bílé; hāra — perlových náhrdelníků; mayūkha — od světla; gauram — bělavé.

Překlad

Yogī má poté meditovat o Jeho měsíci podobnému pupku uprostřed břicha, který je základem celého vesmíru a z něhož vyrostl lotosový stonek obsahující všechny planetární systémy. Tento lotos je obydlím Brahmy, první stvořené bytosti. Stejným způsobem má yogī soustředit svoji mysl na Pánovy prsní bradavky, které připomínají pár nádherných smaragdů a v paprscích mléčně bílých perlových náhrdelníků zdobících Jeho hruď vypadají bělavé.

Význam

Yogīnovi se dále doporučuje meditovat o Pánově pupku, který je základem všeho hmotného stvoření. Stejně jako je dítě spojené se svou matkou pupeční šňůrou, tak je i prvorozená živá bytost, Brahmā, svrchovanou vůlí Pána spojena s Pánem prostřednictvím lotosového stonku. V předminulém verši bylo řečeno, že bohyně štěstí Lakṣmī, která masíruje chodidla, kotníky a stehna Nejvyššího Pána, je pokládána za Brahmovu matku, ale Brahmā se ve skutečnosti narodil z břicha Pána, ne z břicha své matky. Takové jsou nepochopitelné vlastnosti Pána a neměli bychom hmotně uvažovat: “Jak může otec porodit dítě?”

V Brahma-saṁhitě je vysvětleno, že každý úd Pána má schopnosti všech ostatních údů — všechny části Jeho těla jsou duchovní, a proto nejsou podmíněné. Pán se může dívat ušima. Hmotné uši mohou slyšet, ale nemohou nic vidět, avšak z Brahma-saṁhity se dovídáme, že Pán se také může dívat ušima a poslouchat očima. Každý orgán Jeho transcendentálního těla může jednat jako kterýkoliv jiný orgán. Jeho břicho je základem všech planetárnách systémů. Brahmā zastává místo stvořitele všech planetárních systémů, ale jeho tvůrčí energie pochází z Pánova břicha. Každá tvůrčí činnost ve vesmíru má vždy přímé spojení s Pánem. Perlový náhrdelník, který zdobí horní část Pánova těla, je také duchovní, a proto má yogī doporučeno hledět na bělavý jas perel, které zdobí Jeho hruď.