Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.25.43

Verš

jñāna-vairāgya-yuktena
bhakti-yogena yoginaḥ
kṣemāya pāda-mūlaṁ me
praviśanty akuto-bhayam

Synonyma

jñāna — poznáním; vairāgya — a odříkáním; yuktena — vybavení; bhakti-yogena — oddanou službou; yoginaḥ — yogīni; kṣemāya — pro věčný prospěch; pāda-mūlam — nohy; me — Moje; praviśanti — přijímají útočiště u; akutaḥ-bhayam — bez obav.

Překlad

Yogīni, kteří jsou vybavení transcendentálním poznáním a odříkáním a zaměstnaní pro svůj věčný prospěch oddanou službou, přijímají útočiště u Mých lotosových nohou, a jelikož jsem Pán, umožňuje jim to bez obav vstoupit do království Boha.

Význam

Ten, kdo se chce skutečně osvobodit ze zapletení v tomto hmotném světě a jít zpátky domů, zpátky k Bohu, je skutečný mystický yogī. Zde jsou jasně použita slova yuktena bhakti-yogena. Ti, kteří se zaměstnávají oddanou službou, jsou prvotřídní yogīni neboli mystici. Bhagavad-gītā popisuje prvotřídní yogīny jako ty, kdo neustále myslí na Pána, na Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇu. Těmto yogīnům neschází poznání a odříkání. Bhakti-yogī je automaticky obdařen poznáním a odříkáním. To je logický důsledek bhakti-yogy. Ve druhé kapitole prvního zpěvu Bhāgavatamu je rovněž potvrzeno, že ten, kdo oddaně slouží Vāsudevovi, Kṛṣṇovi, nevysvětlitelně získává úplné transcendentální poznání a odříkání. Ahaitukī — přicházejí, aniž by to mělo nějaký důvod. I zcela negramotnému člověku je díky jeho oddané službě zjeveno transcendentální poznání písem. Totéž uvádějí Vedy. Každému, kdo má plnou víru v Nejvyšší Osobnost Božství a duchovního mistra, je zjeven celý význam védské literatury. Nemusí o to nijak zvlášť usilovat — yogīni, kteří se věnují oddané službě, mají úplné poznání a odříkání. Pokud někomu toto poznání a odříkání schází, znamená to, že není plně zapojen v oddané službě. Závěr je takový, že nikdo si nemůže být jistý vstupem do duchovní oblasti — ať do Pánovy neosobní záře brahmajyoti nebo na vaikuṇṭhské planety v této záři — dokud se neodevzdá lotosovým nohám Nejvyššího Pána. Odevzdané duše se nazývají akuto-bhaya. Nemají pochyby ani strach a mají zaručený vstup do duchovního království.