Skip to main content

Synonyma

bhakti-yuktena
vykonáváním oddané služby — Śrīmad-bhāgavatam 3.24.47
dhṛti-yuktena
jenž upevnil své odhodlání — Śrīmad-bhāgavatam 11.23.5
prīti-yuktena
láskyplným — Śrīmad-bhāgavatam 10.57.26
samādhi-yuktena
v tranzu — Śrīmad-bhāgavatam 3.21.7
tapaḥ-yuktena
asketickým jednáním — Śrīmad-bhāgavatam 3.27.22
která je zároveň tou nejlepší askezí — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.26
yoga-yuktena
zabraný do meditace — Bg. 8.8
yuktena
vybaven — Śrīmad-bhāgavatam 3.25.18, Śrīmad-bhāgavatam 3.25.18
vybavení — Śrīmad-bhāgavatam 3.25.43
spojeným — Śrīmad-bhāgavatam 10.54.14