Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.25.42

Verš

mad-bhayād vāti vāto ’yaṁ
sūryas tapati mad-bhayāt
varṣatīndro dahaty agnir
mṛtyuś carati mad-bhayāt

Synonyma

mat-bhayāt — ze strachu přede Mnou; vāti — vane; vātaḥ — vítr; ayam — tento; sūryaḥ — slunce; tapati — svítí; mat-bhayāt — ze strachu přede Mnou; varṣati — sesílá déšť; indraḥ — Indra; dahati — pálí; agniḥ — oheň; mṛtyuḥ — smrt; carati — chodí; mat-bhayāt — ze strachu přede Mnou.

Překlad

Má svrchovanost a strach ze Mne je důvodem, že vane vítr. Ze strachu přede Mnou svítí slunce a pán mraků, Indra, sesílá déšť proto, že ze Mne má strach. Oheň pálí ze strachu přede Mnou a ze strachu přede Mnou si smrt vybírá svou daň.

Význam

Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa, říká v Bhagavad-gītě, že dané přírodní zákony působí neomylně díky Jeho dohledu. Nikdo by si neměl myslet, že příroda jedná automaticky, bez dohledu. Védská literatura uvádí, že mrakům vládne polobůh Indra, teplo šíří bůh Slunce, chladivý měsíční svit vydává Candra a vítr vane díky polobohu Vāyuovi. Vůdčí živou bytostí nad těmito všemi polobohy je Nejvyšší Osobnost Božství. Nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām. Polobozi jsou také obyčejné živé bytosti, ale díky své věrné oddané službě byli povýšeni na tato místa. Tito různí vládci, polobozi, jako je Candra, Varuṇa a Vāyu, se nazývají adhikāri-devatā. Jsou něco jako ministři. Vláda Nejvyšší Osobnosti Božství se netýká jen jedné, dvou nebo tří planet — existují miliony planet a miliony vesmírů. Nejvyšší Pán má velice rozsáhlou vládu a potřebuje pomocníky. Polobozi jsou ve védské literatuře popsáni jako Jeho tělesné údy. V této situaci tedy bůh Slunce, bůh Měsíce, bůh ohně a bůh větru jednají pod vedením Nejvyššího Pána. Je to potvrzeno v Bhagavad-gītě: mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram. Přírodní zákony jsou řízeny pod Jeho dohledem. Vše se děje přesně a pravidelně proto, že za vším stojí On.

Ten, kdo přijal útočiště u Nejvyšší Osobnosti Božství, je zcela ochráněn od všech ostatních vlivů. Již neslouží a není zavázán nikomu jinému. Samozřejmě nikomu neodpírá poslušnost, ale všechna jeho myšlenková energie se soustředí na službu Pánu. Prohlášení Nejvyšší Osobnosti Božství Kapily, že pod Jeho řízením vane vítr, oheň pálí a slunce dává teplo, není sentimentální. Impersonalista možná řekne, že si oddaní Bhāgavatamu vytvářejí a představují někoho jako Nejvyšší Osobnost Božství a připisují Mu různé schopnosti, ale ve skutečnosti se nejedná o žádné představy ani přisuzování vymyšlené moci ve jménu Boha. Ve Vedách je řečeno: bhīṣāsmād vātaḥ pavate / bhīṣodeti sūryaḥ — “Bůh větru a bůh slunce jednají ze strachu z Nejvyššího Pána.” Bhīṣāsmād agniś cendraś ca / mṛtyur dhāvati pañcamaḥ — “Agni, Indra a Mṛtyu také jednají pod Jeho vedením.” To jsou výroky Ved.