Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.25.2

Verš

na hy asya varṣmaṇaḥ puṁsāṁ
varimṇaḥ sarva-yoginām
viśrutau śruta-devasya
bhūri tṛpyanti me ’savaḥ

Synonyma

na — ne; hi — vskutku; asya — o Něm; varṣmaṇaḥ — největší; puṁsām — z lidí; varimṇaḥ — nejlepší; sarva — ze všech; yoginām — yogīnů; viśrutau — při naslouchání; śruta-devasya — Pán Ved; bhūri — opakovaně; tṛpyanti — jsou uspokojené; me — mé; asavaḥ — smysly.

Překlad

Śaunaka pokračoval: Nikdo neví víc než Samotný Pán. Nikdo není vznešenější a zralejší yogī než On. Je tedy Pánem Ved a neustále o Něm naslouchat skýtá smyslům skutečné potěšení.

Význam

V Bhagavad-gītě je řečeno, že Nejvyššímu Pánu se nikdo nevyrovná a nikdo není větší než On. To je potvrzeno i ve Vedách: eko bahūnāṁ yo vidadhāti kāmān. Je nejvyšší živou bytostí a dodává vše potřebné všem ostatním živým bytostem. Všechny živé bytosti kategorií viṣṇu-tattva i jīva-tattva jsou tedy podřízené Nejvyšší Osobnosti Božství, Kṛṣṇovi. Totéž je potvrzeno i zde. Na hy asya varṣmaṇaḥ puṁsām — ani jedna živá bytost nemůže překonat Nejvyšší Osobu, protože nikdo není bohatší, slavnější, silnější, krásnější, moudřejší nebo odříkavější než Pán. Tyto vlastnosti z Něho činí Nejvyššího Boha, příčinu všech příčin. Yogīni jsou velice pyšní na své zázračné schopnosti, ale žádný z nich se nemůže srovnávat s Nejvyšší Osobností Božství.

Každý, kdo je ve styku s Nejvyšším Pánem, je uznávaný jako prvotřídní yogī. Oddaní možná nejsou stejně mocní jako Nejvyšší Pán, ale neustálým stykem s Pánem vyvíjejí stejné vlastnosti, jaké má On. Někdy i jednají mocněji než Pán, ale to je samozřejmě výsada, kterou jim Pán dává.

Je zde také použito slovo varimṇaḥ, které znamená “nejvznešenější ze všech yogīnů”. Naslouchat Kṛṣṇovi je skutečným potěšením smyslů. Proto se nazývá Govinda, neboť Svými slovy, Svým učením, Svými pokyny—vším, co je s Ním spojené — oživuje smysly. Všechny Jeho pokyny pocházejí z transcendentální úrovně, a jelikož jsou absolutní, neliší se od Něho. Naslouchat Kṛṣṇovi, Jeho expanzi či úplné expanzi, jako je Kapila, je velice příjemné smyslům. Bhagavad-gītu můžeme číst nebo slyšet mnohokrát, ale protože skýtá velké potěšení, čím více ji čteme, tím větší máme chuť ji číst a chápat a pokaždé získáváme novou inspiraci. Taková je povaha transcendentálního poselství. Stejně tak nacházíme transcendentální štěstí ve Śrīmad-Bhāgavatamu. Čím více nasloucháme a rozmlouváme o slávě Pána, tím jsme šťastnější.