Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.24.40

Verš

mātra ādhyātmikīṁ vidyāṁ
śamanīṁ sarva-karmaṇām
vitariṣye yayā cāsau
bhayaṁ cātitariṣyati

Synonyma

mātre — Své matce; ādhyātmikīm — které otvírá dveře do duchovního života; vidyām — poznání; śamanīm — které ukončuje; sarva-karmaṇām — všechny plodonosné činnosti; vitariṣye — dám; yayā — kterým; ca — také; asau — ona; bhayam — strach; ca — také; atitariṣyati — překoná.

Překlad

Toto vznešené poznání, které je bránou do duchovního života, vysvětlím také Své matce, aby i ona mohla dosáhnout dokonalosti a seberealizace, ukončující všechny reakce plodonosných činností. Tak se i ona zbaví všeho hmotného strachu.

Význam

Když Kardama Muni odcházel z domova, dělal si starosti o svou ženu, Devahūti. Jeho vznešený syn Kapiladeva proto slíbil, že nejen Kardama, ale i Devahūti bude díky Jeho pokynům osvobozena z hmotného zapletení. To je velice příkladné: manžel odchází, aby přijal sannyās a věnoval se seberealizaci, ale jeho zástupce — syn, který je stejně vzdělaný jako on — zůstává doma, aby osvobodil matku. Sannyāsī nemůže vzít svoji manželku s sebou. Ve stavu vānaprasthy, života v ústraní, který je mezistupněm mezi životem hospodáře a životem v odříkání, může mít muž svoji manželku u sebe jako pomocnici, se kterou nemá sexuální vztah, ale ve stavu sannyāsa již s ním manželka být nemůže. Jinak by si Kardama Muni býval mohl vzít Devahūti s sebou a nic by mu v seberealizaci nebránilo.

Kardama Muni se řídil védským pokynem, že sannyāsī nesmí mít žádný vztah se ženami. Jaká je tedy pozice ženy, kterou manžel opustí? Je dána do synovy péče a syn slibuje, že ji osvobodí z hmotného zajetí. Žena nemůže přijmout sannyās. Takzvané duchovní společnosti, vymyšlené v moderní době, dávají sannyās i ženám, ačkoliv to ve védské literatuře není nikde schválené. Kdyby to bylo schválené, Kardama Muni by býval mohl vzít svoji ženu s sebou a dát jí sannyās. Žena však musí zůstat doma. V jejím životě jsou pouze tři životní stadia: v dětství závisí na otci, v mládí na manželovi a ve stáří na dospělém synovi, jako je Kapila. Pokrok ženy ve stáří závisí na jejím dospělém synovi. Ideální syn, Kapila Muni, ujišťuje Svého otce, že Svoji matku osvobodí, a otec tedy může s klidnou myslí odejít a nemusí se o svou ženu bát.