Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.23.22

Verš

īdṛg gṛhaṁ tat paśyantīṁ
nātiprītena cetasā
sarva-bhūtāśayābhijñaḥ
prāvocat kardamaḥ svayam

Synonyma

īdṛk — takový; gṛham — dům; tat — ten; paśyantīm — hledící na; na atiprītena — nepříliš šťastná; cetasā — v srdci; sarva-bhūta — každého; āśaya-abhijñaḥ — chápající srdce; prāvocat — oslovil; kardamaḥ — Kardama; svayam — osobně.

Překlad

Když Kardama Muni viděl Devahūti, jak hledí na obrovský, bohatý palác, ale v srdci je nešťastná, chápal její pocity, protože dokázal číst srdce každého. Osobně proto svoji manželku oslovil.

Význam

Devahūti strávila dlouhou dobu v poustevně, aniž by se příliš starala o své tělo. Pokrývala ji špína a její šaty nebyly nijak zvlášť pěkné. Kardama Muni byl překvapen, že dokázal vytvořit takový palác, a jeho žena Devahūti také nevycházela z údivu. Jak by mohla žít v takovém bohatém paláci? Kardama Muni chápal její úžas, a proto promluvil následovně.