Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.23.21

Verš

vihāra-sthāna-viśrāma-
saṁveśa-prāṅgaṇājiraiḥ
yathopajoṣaṁ racitair
vismāpanam ivātmanaḥ

Synonyma

vihāra-sthāna — místa pro zábavu; viśrāma — komnaty pro odpočinek; saṁveśa — ložnice; prāṅgaṇa — vnitřní nádvoří; ajiraiḥ — s vnějšími nádvořími; yathā-upajoṣam — pro pohodlí; racitaiḥ — navržené; vismāpanam — udivující; iva — vlastně; ātmanaḥ — jeho samotného (Kardamu).

Překlad

Zámek měl místa pro zábavu, komnaty pro odpočinek, ložnice a vnitřní a vnější nádvoří, navržená s ohledem na pohodlí. To vše udivovalo mudrce samotného.

Význam

Kardama Muni žil jakožto světec ve skromné poustevně, ale když viděl palác postavený jeho jógovými silami, s mnoha komnatami pro odpočinek, pokoji pro sexuální požitek a vnitřními a vnějšími nádvořími, byl sám udiven. To se stává Bohem obdarovaným osobám. Oddaný Kardama Muni projevil toto bohatství vlastní jógovou silou na žádost své manželky, ale když bylo vytvořeno, sám nechápal, jak mohlo něco takového vzniknout. Když yogī projeví svoji moc, jeho samotného to někdy udiví.