Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.22.38

Verš

yaḥ pṛṣṭo munibhiḥ prāha
dharmān nānā-vidhāñ chubhān
nṛṇāṁ varṇāśramāṇāṁ ca
sarva-bhūta-hitaḥ sadā

Synonyma

yaḥ — který; pṛṣṭaḥ — dotazován; munibhiḥ — mudrci; prāha — vyslovil; dharmān — povinnosti; nānā-vidhān — mnoho druhů; śubhān — příznivé; nṛṇām — lidské společnosti; varṇa-āśramāṇām — vareṇ a āśramů; ca — a; sarva-bhūta — pro všechny živé bytosti; hitaḥ — který koná dobro; sadā — vždy.

Překlad

V odpověď na otázky určitých mudrců učil (Svāyambhuva Manu) ze soucitu ke všem živým bytostem různé posvátné povinnosti lidí všeobecně a také povinnosti jednotlivých vareṇ a āśramů.