Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.21.23

Verš

śrī-bhagavān uvāca
viditvā tava caityaṁ me
puraiva samayoji tat
yad-artham ātma-niyamais
tvayaivāhaṁ samarcitaḥ

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán řekl; viditvā — chápající; tava — tvoje; caityam — rozpoložení mysli; me — Já; purā — dříve; eva — jistě; samayoji — zařídil; tat — to; yat-artham — proč; ātma — mysli a smyslů; niyamaiḥ — ovládáním; tvayā — tebou; eva — pouze; aham — Já; samarcitaḥ — byl uctíván.

Překlad

Nejvyšší Pán řekl: Znal jsem Tvé smýšlení, a proto jsem již zařídil to, kvůli čemu jsi Mě řádně uctíval ovládáním mysli a smyslů.

Význam

Nejvyšší Osobnost Božství ve Svém aspektu Paramātmy dlí v srdci všech, a zná proto minulost, přítomnost i budoucnost každého jednotlivce. Zná jeho touhy a činnosti a ví o něm všechno. V Bhagavad-gītě je řečeno, že sídlí v srdci jako svědek. Nejvyšší Pán znal touhu v srdci Kardamy Muniho a již zařídil vše pro její naplnění. Pán nikdy nezklame upřímného oddaného, ať už chce cokoliv, ale nikdy nedovolí nic, co by bránilo jeho oddané službě.