Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.21.18

Verš

na te ’jarākṣa-bhramir āyur eṣāṁ
trayodaśāraṁ tri-śataṁ ṣaṣṭi-parva
ṣaṇ-nemy ananta-cchadi yat tri-ṇābhi
karāla-sroto jagad ācchidya dhāvat

Synonyma

na — ne; te — Tvé; ajara — nezničitelného Brahmanu; akṣa — na nápravě; bhramiḥ — točící se; āyuḥ — délka života; eṣām — oddaných; trayodaśa — třináct; aram — paprsků; tri-śatam — tři sta; ṣaṣṭi — šedesát; parva — spojů; ṣaṭ — šest; nemi — obručí; ananta — nesčetně; chadi — listů; yat — které; tri — tři; nābhi — náboje; karāla-srotaḥ — obrovskou rychlostí; jagat — vesmír; ācchidya — zkracuje; dhāvat — ubíhající.

Překlad

Tvé kolo se třemi náboji se otáčí kolem nezničitelného Brahmanu jako své osy. Má třináct paprsků, 360 spojů, šest obručí a jeho povrch vytváří bezpočet listů. Ačkoliv otáčení tohoto kola obrovskou rychlostí zkracuje dobu trvání celého stvoření, nemůže se ani dotknout délky života oddaných Pána.

Význam

Časový faktor nemá vliv na délku života oddaných. V Bhagavad-gītě je řečeno, že i trocha oddané služby člověka zachrání před největším nebezpečím, které představuje převtělování duše z jednoho těla do druhého. Jedině oddaná služba Pánu může tento koloběh zastavit. Ve védských textech je řečeno: hariṁ vinā na sṛtiṁ taranti — bez milosti Pána nedokáže nikdo ukončit cyklus rození a umírání. Jak uvádí Bhagavad-gītā, jedině když člověk pochopí transcendentální povahu Pána a Jeho činností, Jeho příchodu a odchodu, může opustit cyklus rození a umírání a jít zpátky k Němu. Časový faktor se dělí na mnoho úseků v podobě chvil, hodin, měsíců, roků, různých intervalů, ročních období atd. Všechny úseky, na které se vztahuje tento verš, jsou určeny astronomickými počty ve védské literatuře. Existuje šest ročních období, která se nazývají ṛtu, a dále čtyřměsíční období zvané cāturmāsya. Tři intervaly délky čtyř měsíců dávají dohromady jeden celý rok. Ve védských astronomických počtech existuje třináct měsíců. Třináctý měsíc se nazývá adhi-māsa nebo mala-māsa a přidává se každý třetí rok. Časový faktor se ovšem nemůže dotknout délky života oddaných. V jiném verši je řečeno, že slunce svými východy a západy zkracuje život všem živým bytostem, ale nemůže ho zkrátit těm, kdo se věnují oddané službě. Čas se zde přirovnává k velkému kolu, které má 360 spojů, šest obručí v podobě ročních období a bezpočet listů v podobě okamžiků. Otáčí se kolem věčné existence, Brahmanu.