Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.18.24

Verš

mainaṁ māyāvinaṁ dṛptaṁ
niraṅkuśam asattamam
ākrīḍa bālavad deva
yathāśīviṣam utthitam

Synonyma

— ne; enam — s ním; māyā-vinam — zběhlý ve vymýšlení triků; dṛptam — povýšený; niraṅkuśam — zpupný; asat-tamam — velice podlý; ākrīḍa — hraj si s; bāla-vat — jako dítě; deva — ó Pane; yathā — jako; āśīviṣam — had; utthitam — podrážděný.

Překlad

Pán Brahmā pokračoval: Můj milý Pane, není třeba, aby sis hrál s tímto démonem, který se chová jako had a neustále si vymýšlí různé triky, je povýšený, zpupný a velice podlý.

Význam

Když je zabit had, nikdo není nešťastný. Chlapci na vesnicích se baví tím, že chytí hada za ocas, nějakou dobu si s ním hrají a pak ho zabijí. Také Pán mohl zabít démona okamžitě, ale hrál si s ním jako dítě s hadem, než ho zabije. Brahmā ovšem žádal Pána, aby si s démonem nehrál, protože byl podlejší a nebezpečnější než had. Brahmovo přání bylo zabít ho okamžitě a bez otálení.